Avdelning 56 nyfödda, Sunderby sjukhus

På avdelningen vårdas barn som är födda för tidigt och/eller är sjuka. Vi tar emot barn från födelsevecka 28 upp till 6 månader från hela länet.

Hos oss arbetar specialiserade barnläkare, barnsjuksköterskor och barnsköterskor.

Fria besökstider. Under vinterhalvåret brukar vi ha besöksförbud på grund av RS-virus.

När barnet är sjukt och i behov av intensivvård är det viktigt att barnet får lugn och ro och inte utsätts för onödigt ljud och ljus. Du som förälder är den viktigaste personen för ditt barn. Vi bedriver KMC (Kangaroo Mother Care) som innebär att ditt barn vårdas hud mot hud hos dig för att främja hälsa och välbefinnande för dig och ditt barn. KMC gör bland annat så att det nyfödda barnet lättare håller kroppstemperaturen. Det gynnar även amning och anknytningen till föräldrarna oavsett barnets vikt, gestationsålder eller medicinska tillstånd.

Att du som förälder är delaktig i barnets skötsel är viktigt. Vi är till stöd och hjälp för dig och finns alltid i närheten. Att planera och ta beslut tillsammans med dig vad gäller barnets vård ser vi som naturligt.

Hos oss arbetar specialiserade barnläkare, barnsjuksköterskor och barnsköterskor. Till vår hjälp har vi kurator, psykolog, sjukgymnast, sjukhuspräst eller någon annan specialpersonal som tillkallas när du eller vi behöver dem. Vi arbetar i två vårdlag för att kunna ge en trygg och säker vård till barnet och familjen. Om ni är inskrivna under en längre tid kommer ni att få tilldelat en omvårdnadsansvarig barnsjuksköterska och barnsköterska. Vi har tystnadsplikt när det gäller patientens hälsotillstånd och personliga uppgifter.

Det bästa för ditt barn är att det alltid finns en förälder närvarande hos barnet. När du som mamma är färdigvårdad på BB, men ditt barn fortfarande vårdas hos oss, får du sängplats på avdelningen eller ett rum på patienthotellet.

På avdelningen får du som förälder frukost och kvällsfika, men övrig mat får du ordna själv. I föräldrarummet finns det mikrovågsugn så du kan värma din mat. Det finns även tillgång till kyl och frys att förvara maten i. Det finns också möjlighet att köpa mat i sjukhusets restaurang.

Tvättmaskin och torktumlare finns att låna vid behov.

Mobiltelefoner är tillåtna överallt på avdelningen förutom på våra intensivvårdssalar samt behandlingsrummet. Vid användning av medicinteknisk utrustning tillämpar vi ett säkerhetsavstånd på 1,5 meter till mobiler och datorer. Gratis Wi-Fi.

Fria besökstider, men den besökande måste vara frisk. Förkylda personer får inte besöka barnen på avdelningen! 

Det är viktigt att tvätta och sprita händerna noggrant i vår entré innan besök på avdelningen.

På intensivvårdsrummen vill vi helst inte ha besök av andra än föräldrar och syskon. Det går bra att visa barnet och sedan sitta ner i vårat föräldrarum och prata. Detta eftersom barnet behöver lugn och ro och att det ibland vårdas flera barn på intensivvårdsrummen samtidigt.

Under vinterhalvåret brukar vi ha besöksförbud på grund av RS-virus. Fråga gärna personalen om du är osäker.

All provtagning sker så smärtfritt som möjligt. Provtagning kan ske på huvudet, handen eller foten. Barnet får smärtlindring genom att sockerlösning ges i munnen och barnet får suga på napp eller ett finger i samband med sticket. När barnet suger upplevs smärtan mindre eller inte alls.

Om barnet av någon anledning måste vårdas på något annat sjukhus transporteras barnet dit av barnläkare och barnsjuksköterska. Transporten sker mestadels med ambulansflyg. Barnet vårdas i regel i transportkuvös under resans gång. Föräldrarnas transport till annat sjukhus sker oftast med reguljärt flyg. Avdelningspersonalen ordnar med transporten.

Det för tidigt födda barnet är beroende av bröstmjölk i början av livet, eftersom det inte finns någon lämplig modersmjölksersättning till dem. Med godkännande från er föräldrar ger vi donerad bröstmjölk till barn som är födda för tidigt.

Om det svämmar över finns det de som behöver! Bröstmjölk är den bästa maten att ge till förtidigt födda barn då deras magar är känsliga. Vill du hjälpa till, köper vi gärna ditt överskott av bröstmjölk. Är du intresserad hör av dig till personalen på avdelningen.

När ert barn uppfyller kriterierna för hemvård är han/hon välkommen att vårdas hemma med stöd och hjälp av barnsjuksköterskor och/eller barnsköterskor från avdelningen. Barnet ska uppvisa stabilitet beträffande andning, cirkulation och temperatur i vanlig säng samt hud-mot-hud.

Barnet ska ha uppnått mognadsvecka 34 och gärna uppnått en vikt på 1700 gram. Syrgasbehandling är inget hinder för hemvård. Besöken på hemvårdsmottagningen eller i hemmet bokas efter barnets och föräldrarnas behov!

Efter utskrivning från avdelningen kan barnet ha behov av uppföljning av läkare via NEO-mottagningen som finns vid trapphus H, plan 3. Anmäl er alltid i Barnmottagningens reception innan besöket till NEO-mottagningen.

 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 20 56
 • Besökstider

  Måndag-Söndag 00:00-24:00
 • Besöksregler

  Fria besökstider, men den besökande måste vara frisk. Förkylda personer får inte besöka barnen på avdelningen.

Vägbeskrivning

När du kommer in i entréhallen tag Kustgatan till höger och gå till trapphus H. Ta hissen upp till plan 5 och följ sedan skyltarna till avdelning 56.

När barnet blir inskrivet hos oss får du ett tillfälligt parkeringstillstånd som ger dig möjlighet att parkera gratis på besöksparkeringen. Fråga i receptionen i entréhallen om du behöver tillgång till motorvärmare.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

På avdelningen vårdas barn som är födda för tidigt och/eller är sjuka. Vi tar emot barn från födelsevecka 28 upp till 6 månader från hela länet.

Hos oss arbetar specialiserade barnläkare, barnsjuksköterskor och barnsköterskor.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan