Avdelningen rehab stroke, Kalix sjukhus

På rehab-strokeenheten på Kalix sjukhus kan du få akut geriatrisk vård samt strokevård och rehabilitering. På avdelningen vårdas också exempelvis ortopedpatienter, patienter med Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar.

I teamet runt dig som patient finns personal som läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut samt kurator. Vid behov konsulterar vi även logoped, dietist och neuropsykolog.

Din vård och rehabilitering utformas utifrån en individuell målsättning där dina intressen och dina egna önskemål tas till vara tillsammans med teamets samlade bedömning. Rehabiliteringen skall omfatta alla dagliga aktiviteter dygnet runt.

Om behovet finns och du eller dina närstående så önskar, genomförs innan utskrivning en samordnad individuell planering (SIP) med primärvården och kommun. Syftet är att optimera dina förutsättningar att klara det dagliga livet efter utskrivning från sjukhuset.

För strokepatienter finns ett fastställt strokevårdprogram för utredning och behandling. Efter utskrivningen sker uppföljning oftast via strokemottagningen.

Avdelningen ligger i nära anslutning till Öppenvårdsrehabiliteringen, arbetsterapienheten, strokesjuksköterskan samt neuropsykolog.

Kontakt

Telefonen är öppen dygnet runt.

Rehab/Stroke (Gul sida)
Telefon: 0923-763 70

Akutgeriatriska enheten (Blå sida)
Telefon: 0923-763 72

Besökstider

Måndag-söndag
kl 13:00-15:00, 17:00-19:00

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Strokesjuksköterskan har sin strokemottagning på Rehab/strokeenheten. Det är främst stroke- och TIA-patienter som kommer till mottagningen. Redan i ett tidigt skede, från insjuknandet och genom hela vårdkedjan, finns strokesköterskan där med sin kompetens för att hjälpa till och stötta. Efter utskrivning har patienten fortsatt kontakt med strokesjuksköterskan genom planerade återbesök och via telefon om frågor eller problem uppstår efter hemkomsten.

 Strokesjuksköterskan fungerar som koordinator för att förbättra situationen för patienterna och deras närstående.

I uppdraget ingår bland annat

  • information till patient och anhörig
  • kontakter mellan olika delar i vårdkedjan
  • utskrivningssamtal
  • uppföljning och mottagning
  • arbeta för att för att minska risken för att patienter drabbas igen
  • deltar i körkortsbedömningar tillsammans med arbetsterapeut och läkare.

Kontakt

Telefon: 0923-761 50

 

På rehab-strokeenheten på Kalix sjukhus kan du få akut geriatrisk vård samt strokevård och rehabilitering. På avdelningen vårdas också exempelvis ortopedpatienter, patienter med Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar.

I teamet runt dig som patient finns personal som läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut samt kurator. Vid behov konsulterar vi även logoped, dietist och neuropsykolog.

Din vård och rehabilitering utformas utifrån en individuell målsättning där dina intressen och dina egna önskemål tas till vara tillsammans med teamets samlade bedömning. Rehabiliteringen skall omfatta alla dagliga aktiviteter dygnet runt.

Om behovet finns och du eller dina närstående så önskar, genomförs innan utskrivning en samordnad individuell planering (SIP) med primärvården och kommun. Syftet är att optimera dina förutsättningar att klara det dagliga livet efter utskrivning från sjukhuset.

För strokepatienter finns ett fastställt strokevårdprogram för utredning och behandling. Efter utskrivningen sker uppföljning oftast via strokemottagningen.

Avdelningen ligger i nära anslutning till Öppenvårdsrehabiliteringen, arbetsterapienheten, strokesjuksköterskan samt neuropsykolog.

Kontakt

Telefonen är öppen dygnet runt.

Rehab/Stroke (Gul sida)
Telefon: 0923-763 70

Akutgeriatriska enheten (Blå sida)
Telefon: 0923-763 72

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan