Beroendecentrum, avdelning 30B, Sunderby sjukhus

Enheten tar emot patienter för tillnyktring och avgiftning inom slutenvård.

Inom enheten bedrivs öppenvård på LARO-mottagningar och på Sunderby sjukhus finns en Beroendemottagning. Våra patienter kommer från Norrbotten.

Ytterligare information om beroendecentrum, rådgivning och kontaktuppgifter med mera hittar du under Missbruk här på norrbotten.se.

Missbruk

Ring på telefon 0920-714 28 innan du besöker oss.

Om du upplever att alkohol och droger ger dig problem kan du ändra på det. Kontakta primärvården eller socialtjänsten i den kommun du bor för att få en behandlingsplan.

Är du behov av akut avgiftning vänder du dig till närmaste vårdinrättning för bedömning.

Har du frågor gällande läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende? Kontakta LARO-mottagningen.

Ytterligare information om beroendecentrum, rådgivning och kontaktuppgifter med mera hittar du under Missbruk här på norrbotten.se.

Missbruk

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Enheten tar emot patienter för tillnyktring och avgiftning inom slutenvård.

Inom enheten bedrivs öppenvård på LARO-mottagningar och på Sunderby sjukhus finns en Beroendemottagning. Våra patienter kommer från Norrbotten.

Ytterligare information om beroendecentrum, rådgivning och kontaktuppgifter med mera hittar du under Missbruk här på norrbotten.se.

Missbruk

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan