Fysioterapimottagningen, Kiruna sjukhus

Vi ansvarar endast för patienter som är inneliggande på sjukhusets avdelningar. Utöver detta har vi även poliklinisk verksamhet i form av hjärt- och öppenvårdsrehabilitering.

OBS! Övriga patientärenden hänvisas till sjukgymnasterna på respektive hälsocentral. Gå in på hälsocentralernas sidor för mer information.

Vi ansvarar endast för patienter som är inneliggande på sjukhusets avdelningar. Utöver detta har vi även poliklinisk verksamhet i form av hjärt- och öppenvårdsrehabilitering.

OBS! Övriga patientärenden hänvisas till sjukgymnasterna på respektive hälsocentral. Gå in på hälsocentralernas sidor för mer information.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Vi ansvarar endast för patienter som är inneliggande på sjukhusets avdelningar. Utöver detta har vi även poliklinisk verksamhet i form av hjärt- och öppenvårdsrehabilitering.

OBS! Övriga patientärenden hänvisas till sjukgymnasterna på respektive hälsocentral. Gå in på hälsocentralernas sidor för mer information.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan