Geriatrikmottagningen, Sunderby sjukhus

Geriatrik är läran om ålderdomen och dess sjukdomar.

Rehabilitering är att träna en människa till att få tillbaka sin tidigare funktionsnivå.

De som vårdas på Geriatrik- och Rehabiliteringssektionen är framför allt:

 • Strokepatienter (hjärninfarkter och hjärnblödningar).
 • Äldre sjuka patienter som behöver rehabilitering.
 • Äldre akut sjuka som kommer via akuten.
 • Patienter i livets slutskede (framför allt cancerpatienter med besvärliga symtom)

Vi har två former av vård:

Inneliggande vård

För patienter från Sunderby sjukhus upptagningsområde som under lite längre tid behöver vård och/eller rehabilitering på sjukhus, där vården ges av flera personalkategorier för att patienten om möjligt ska kunna återfå sin tidigare funktionsnivå och livsföring.

Öppenvård 

Demensutredning - I regel räcker det med en utförlig sjukhistoria från patient och anhöriga för att ställa diagnos.

Demensutredning på specialistnivå - När det är frågan om mer avancerade fall kan det bli aktuellt med remiss till Geriatrik- och Rehabiliteringssektionen för patienter från Sunderby sjukhus upptagningsområde.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-16:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:00-16:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 37 00

Vägbeskrivning

Med bil från E4, ta väg 97 mot Boden. Avfart till Sunderby sjukhus, skyltad. Det går också bra att åka med tåget eller med många av länstrafikens linjebussar som stannar vid sjukhuset.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Geriatrik är läran om ålderdomen och dess sjukdomar.

Rehabilitering är att träna en människa till att få tillbaka sin tidigare funktionsnivå.

De som vårdas på Geriatrik- och Rehabiliteringssektionen är framför allt:

 • Strokepatienter (hjärninfarkter och hjärnblödningar).
 • Äldre sjuka patienter som behöver rehabilitering.
 • Äldre akut sjuka som kommer via akuten.
 • Patienter i livets slutskede (framför allt cancerpatienter med besvärliga symtom)

Vi har två former av vård:

Inneliggande vård

För patienter från Sunderby sjukhus upptagningsområde som under lite längre tid behöver vård och/eller rehabilitering på sjukhus, där vården ges av flera personalkategorier för att patienten om möjligt ska kunna återfå sin tidigare funktionsnivå och livsföring.

Öppenvård 

Demensutredning - I regel räcker det med en utförlig sjukhistoria från patient och anhöriga för att ställa diagnos.

Demensutredning på specialistnivå - När det är frågan om mer avancerade fall kan det bli aktuellt med remiss till Geriatrik- och Rehabiliteringssektionen för patienter från Sunderby sjukhus upptagningsområde.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan