Kuratorsenheten, Kalix sjukhus

Du som patient och dina närstående kan kontakta oss på kuratorsenheten eller på respektive avdelning.

Du kan även säga till övrig personal att du vill tala med oss.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat:

Psykosocialt behandlingsarbete

 • Krishantering och bearbetning av sjukdomsbesked, dödsfall efter traumatisk händelse.
 • Psykosocialt behandlingsarbete under pågående behandling/rehabilitering

Socialjuridiskt arbete

Socialjuridisk information om samhällets resurser samt åtgärder inom området:

Socialjuridisk information om patientens rättigheter samt åtgärder inom området

Övrigt psykosocialt arbete

 • Samverkan med andra aktörer
 • Lagstadgat psykosocialt stöd
 • Psykosocial utredning i samband med sen abort

Utbildningsinsatser inom bland annat:

 • KOL-skola
 • Hjärtskola

Personalstöd

Kuratorsenheten hittar du i C-huset, plan 1

Du som patient och dina närstående kan kontakta oss på kuratorsenheten eller på respektive avdelning.

Du kan även säga till övrig personal att du vill tala med oss.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Du som patient och dina närstående kan kontakta oss på kuratorsenheten eller på respektive avdelning.

Du kan även säga till övrig personal att du vill tala med oss.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat:

Psykosocialt behandlingsarbete

 • Krishantering och bearbetning av sjukdomsbesked, dödsfall efter traumatisk händelse.
 • Psykosocialt behandlingsarbete under pågående behandling/rehabilitering

Socialjuridiskt arbete

Socialjuridisk information om samhällets resurser samt åtgärder inom området:

Socialjuridisk information om patientens rättigheter samt åtgärder inom området

Övrigt psykosocialt arbete

 • Samverkan med andra aktörer
 • Lagstadgat psykosocialt stöd
 • Psykosocial utredning i samband med sen abort

Utbildningsinsatser inom bland annat:

 • KOL-skola
 • Hjärtskola

Personalstöd

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan