Medicin- Rehabilitering, Kiruna sjukhus

Vi behandlar och vårdar patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, geriatriska sjukdomar, stroke, mag- och tarmsjukdomar, endokrina- och blodsjukdomar.

Hos oss finns även vårdplatser för palliativa vårdplatser, det vill säga patienter som vårdas i livets slutskede.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Du hittar dagbehandlingen på Kiruna sjukhus på plan 6.

Vi hjälper dig med:

  • cytostatikabehandling
  • transfusion av blodprodukter
  • blodtappning
  • provtagning
  • spolning av subkutan venport
  • infusions- och injektionsbehandling

Kontakt

Sjuksköterska
Telefon: 0980-733 60

Vi använder oss av ett uppringningssystem. Du ringer - vi ringer upp dig.

Diabetessköterskan på Medicin-Rehabkliniken på Kiruna sjukhus finns på plan 5, i samma korridor som medicinmottagningen.

Du som går hos oss på medicinmottagningen kan hämta ut diabetestekniska hjälpmedel under följande tider:

Måndag-fredag, 07.30-12.00 samt 13.00-15.30

Kontakt

Agneta Person, diabetessköterska
Susann Pesonen, diabetessköterska
call me 0980-73360

Vi behandlar och vårdar patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, geriatriska sjukdomar, stroke, mag- och tarmsjukdomar, endokrina- och blodsjukdomar.

Hos oss finns även vårdplatser för palliativa vårdplatser, det vill säga patienter som vårdas i livets slutskede.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan