Öppenvårdsrehabilitering, Kalix sjukhus

Rehabiliteringen på Öppenvårdsrehab syftar till att öka livskvalité och självständighet genom att minska följder av skada eller sjukdom. Hos oss finns ett team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och sjuksköterska.

Kontakt med Öppenvårdsrehab kan ske via remiss från legitimerad personal eller via Egen vårdbegäran. Patienten kallas till ett bedömningssamtal med syfte att kartlägga rehabiliteringsbehov.

Rehabiliteringen planeras sedan utifrån individuella målsättningar och bygger på att patienten är motiverad och delaktig i planering och utförande av rehabiliteringen. Rehabiliteringen sker både i grupp och individuellt under en begränsad tidsperiod.

Öppenvårdsrehab vänder sig till personer som bor hemma och är i behov av mer intensiv rehabilitering än vad primärvård/kommun kan erbjuda. Vi tar emot personer med olika sjukdomar och skador som har behov av teaminsatser.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Rehabiliteringen på Öppenvårdsrehab syftar till att öka livskvalité och självständighet genom att minska följder av skada eller sjukdom. Hos oss finns ett team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och sjuksköterska.

Kontakt med Öppenvårdsrehab kan ske via remiss från legitimerad personal eller via Egen vårdbegäran. Patienten kallas till ett bedömningssamtal med syfte att kartlägga rehabiliteringsbehov.

Rehabiliteringen planeras sedan utifrån individuella målsättningar och bygger på att patienten är motiverad och delaktig i planering och utförande av rehabiliteringen. Rehabiliteringen sker både i grupp och individuellt under en begränsad tidsperiod.

Öppenvårdsrehab vänder sig till personer som bor hemma och är i behov av mer intensiv rehabilitering än vad primärvård/kommun kan erbjuda. Vi tar emot personer med olika sjukdomar och skador som har behov av teaminsatser.

Egen vårdbegäran

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan