Om Kiruna sjukhus

Kiruna sjukhus

Kiruna sjukhus är Sveriges nordligaste sjukhus och ett av fem sjukhus i Norrbotten. Upptagningsområdet är Kiruna kommun.

Kiruna sjukhus har 26 disponibla vårdplatser.

Specialistmottagningen bedriver verksamhet inom:

  • allmän internmedicin
  • kardiologi (hjärta)
  • gastroenterologi (mage)
  • nefrologi (njure)
  • neurologi
  • enklare kirurgi urologi samt skopimottagning 

Övrig verksamhet:

  • Hjärtsköterskemottagning
  • Diabetssköterskemottagning
  • Dialysmottagningen har verksamhet måndag-fredag.
  • Dagbehandlingsavdelning har verksamhet mån-fredag. Här ger vi blodtransfusioner, olika typer av infusionsbehandlingar och cytostatikabehandlingar

Öppenvårdsrehabilitering:

Rehabilitering som bedrivs i grupp eller enskilt för patienter som har behov av ett multimodalt team oavsett diagnos. Riktar sig till patienter med sammansatta, långvariga och ibland återkommande behov av rehabilitering.