Om Piteå sjukhus

Piteå sjukhus april 2019

Piteå sjukhus är ett länsdelssjukhus och centrum för planerad ortopedi. Här finns akutverksamhet som är öppen dygnet runt. akutmottagning, intensivvård och ambulans.Vi har också länsuppdrag för Skelleftesjukan(FAP)

Dygnet runt pågår även verksamheter inom slutenvården:

 • Internmedicin
 • Rehabilitering
 • Pallaitiv vård(vård i livets slutskede)

Här finns mottagningar för:

 • Internmedicin
 • Dialysbehhandling
 • Cancerbehandling
 • Rehabilitering 
 • Ortopedisk och kirurgisk rehabilitering

Enheter finns även för:

 • Vuxenpsykiatri
 • Barn- och ungdomssjukvård
 • Kvinnosjukvård
 • Ögon- samt Öron/Näsa/ Hals-mottagning

Folktandvård finns också vid Piteå sjukhus. Rättspsykiatrisk verksamhet sker i Öjebyn.

Sjukhuset har cirka 900 anställda och cirka 90 vårdplatser varav 12 tillhör psykiatrisk vårdenhet.

Det finns en sjukhuskyrka, ett bibliotek, en restaurang och en cafeteria.