Om Sunderby sjukhus

Sunderby sjukhus

Sunderby sjukhus är kompetenscentrum för hela Norrbottens sjukvård. Sjukhuset är länssjukhus med specialistfunktioner samt närsjukhus för luleåbor och bodensare.

Vid Sunderby sjukhus bedrivs både akut och planerad verksamhet inom alla specialistområden utom thorax(bröstkorg)- och neurokirurgi.

Förlossningsavdelningen är den största norr om Uppsala med drygt 1 900 födslar per år. Sjukhuset tar hand om alla akuta operationer i länet, utom för patienter från Malmfälten.

Sunderby sjukhus tar emot läkarstuderande som genomför de tre sista åren av sin utbildning på sjukhuset. Sammanlagt 60 läkarkandidater, på olika nivåer; studerar samtidigt vid sjukhuset.

Sjukhuset har cirka 2500 anställda och omkring 380 vårdplatser.

Varje dag:

  • utförs 80-90 operationer
  • kommer 70-90 patienter till akutmottagningen
  • besöker 650-700 personer sin läkare
  • får 550-600 personer sjukvårdande behandling