Tolkcentralen

Bildtelefonen kommer att ha stängt under delar av sommaren. Stängt dessa datum: den 11/6 till den 17/6 samt den den 8/7 till den 21/8 Ni kan som vanligt kontakta oss via telefon 0920-28 40 80, sms 010-333 43 43 eller mail: tolkcentralen@norrbotten.se

Tolkcentralen är en länsövergripande verksamhet som erbjuder hörselskadade, döva och dövblinda kostnadsfri tolkservice. Tolk kan beställas till alla vardagliga situationer som till exempel sjukvård, tandläkare, familjeangelägenheter och fritid.

Vi arbetar med god tolksed och har tystnadsplikt.

Vi försöker så långt som möjligt att möta användarnas behov. Ibland kan det vara svårt att få tolk på grund av att många behöver våra tjänster samtidigt.

De mest belastade tiderna är mellan 10-12 och 13-15 vardagar. Det kan vara bra att tänka på när man gör sin beställning.

Kontakta oss via:
E-post: tolkcentralen@norrbotten.se
SMS: 010-333 43 43
Bildtelefon: tolk.lulea@ectalk.se (kl. 8.30-12.00)
Telefon: 0920-28 40 80 (kl. 8.30-12.00)

Är du i stort behov av tolk efter Tolkcentralens stängning, ring: 0920-21 11 68, begär tolkservice för döva.

Vid akuta nödsituationer ring 112.

Påminner om att boka tolk i god tid samt att eventuella avbokningar sker i så god tid som möjligt.

 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:30-12:00
 • Telefonnummer

  0920-28 40 80

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Victoria Hedström

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Tolkcentralen är en länsövergripande verksamhet som erbjuder hörselskadade, döva och dövblinda kostnadsfri tolkservice. Tolk kan beställas till alla vardagliga situationer som till exempel sjukvård, tandläkare, familjeangelägenheter och fritid.

Vi arbetar med god tolksed och har tystnadsplikt.

Vi försöker så långt som möjligt att möta användarnas behov. Ibland kan det vara svårt att få tolk på grund av att många behöver våra tjänster samtidigt.

De mest belastade tiderna är mellan 10-12 och 13-15 vardagar. Det kan vara bra att tänka på när man gör sin beställning.

Tolkcentralens verksamhet

Telefon: 0920-28 40 80  Helgfria vardagar 08.30-12.00 (övriga tider telefonsvarare)
E-post: tolkcentralen@norrbotten.se 
Bildtelefon: tolk.lulea@ectalk.se (stängd för tillfället)
SMS: 010-333 43 43 (Nytt SMS nummer från 2022-06-13 uppge ert namn i SMS:et) 

1177.se

Du kan boka tolk, avboka tolk och ställa frågor och tycka till om vår verksamhet via 1177.se 

Våra-tjänster(1177.se) 

Ledning

Vi vill gärna få synpunkter från dig som anlitar våra tjänster, detta för att kunna utveckla vår verksamhet och förbättra vår service. Det kan till exempel gälla vårt bemötande, beställningsrutiner, utförande av tolkuppdrag och information från oss. Kontakta någon av oss i ledningen med dina synpunkter.

Victoria Hedström  
Enhetschef Tolkcentralen
E-post: victoria.hedstrom@norrbotten.se

Adress

Postadress:
Tolkcentralen
Stadsvikens VC, plan 3
971 89  LULEÅ

Besöksadress:
Robertsviksgatan 9, plan 3

Fakturaadress:
Region Norrbotten
Administrativ service
Box 4
961 21 Boden

Tolkcentalen är en länsövergripande verksamhet som erbjuder kostnadsfri tolkservice till alla hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Region Norrbotten, mellan svenska och svenskt teckenspråk.

Tolk kan beställas till alla vardagliga situationer som tex. sjukvård, tandläkare, familjeangelägenheter och fritid.

Våra tolkar har tystnadsplikt/sekretess och tolkar samtalen objektivt och opartiskt. 
Påminner om att boka tolk i god tid samt att eventuella avbokningar sker i så god tid som möjligt.

Varför behövs tolk?

Använder du tolk ökar din tillgänglighet och trygghet och du får utifrån dina förutsättningar möjlighet till större delaktighet i samhället. Både hörande och döva/hörselskadade är i lika stort behov av tolk för att kunna kommunicera med varandra.

Hur fungerar det i en tolksituation?

Några saker är viktiga att tänka på då du använder tolk:

 • Vänd dig till din samtalspartner då du pratar - inte till tolken.
 • Fråga inte om tolkens åsikter - tolken är där för att göra kommunikationen möjlig.
 • Tala som vanligt, med naturliga pauser.
 • Om ni är flera personer - tala en i taget.
 • Tänk på att din arbetsplats tillfälligt även blir tolkens.
 • Lämna gärna förberedelsematerial till Tolkcentralen.
 • Om du är osäker på hur tolkningen ska fungera - be tolken om information.

Olika typer av tolkar

På Region Norrbottens tolkcentral finns tillgång till vuxendövtolk, dövblindtolk och teckenspråkstolk. Dessa är utbildade att tolka till hörselskadade, döva och dövblinda. Då situationen kräver det arbetar två tolkar växelvis.

Skriv- och TSS-tolk

En skriv- och TSS-tolk tolkar till hörselskadade och vuxendöva personer, som har svenska som sitt första språk och som efter språkinlärningen fått så grav hörselnedsättning att de har svårt att klara vanlig kommunikation. Tolkning sker i en riktning eftersom den hörselskadade/vuxendöve pratar själv, men behöver få andras tal tolkat till sig.

Olika tolkmetoder används beroende på tolkanvändarens önskemål.

Dövblindtolk

En dövblindtolk tolkar till personer med syn- och hörselnedsättning i olika grader och kombinationer. I brukargruppen finns både de som har svenska och de som har teckenspråk som första språk. Olika tolkmetoder används.

Även ledsagning och syntolkning ingår i dövblindtolkens uppgifter.

Teckenspråkstolk

En teckenspråkstolk tolkar till hörselskadade och döva som har teckenspråk som sitt första språk. Tolkning sker mellan svenska och teckenspråk.

Så här arbetar en tolk:

 • Tolkar i första person, det vill säga i jag-form.
 • Tolkar allt som sägs utan att lägga till eller dra ifrån.
 • Är tolkanvändarens öron, röst och ögon.
 • Har tystnadsplikt/sekretess.
 • Är neutral - deltar inte i samtalet utan gör det möjligt att föra ett samtal.

Du väljer själv vilken/vilka tolkmetod/-er som passar dig bäst i olika tolksituationer. Du kan önska olika tolkmetoder till samma uppdrag, t ex skrivtolkning på föreläsningen och tss-tolkning på fikarasten.

Teckenspråk

Det är ett eget gestuellt och visuellt språk med egen grammatik och egna språkregler. Det utförs med händerna, kroppen och ansiktsuttryck och uppfattas med synen. Teckenspråket är inte internationellt, varje land har sitt eget teckenspråk.

TSS - Tecken som stöd

Det är tecken för ord och bokstäver som lånas från teckenspråket och följer den svenska grammatiken. Metoden fungerar som stöd för att förtydliga läppavläsning.

Taktila metoder

Taktilt betyder att tolkanvändaren känner tecknen i sin hand.

Handskriftstolkning

Tolken använder papper och penna, till exempel då det är mycket förflyttning under tolkuppdraget.
Papperet rivs direkt efter tolkningen.

Skrivtolkning

Tolken skriver på ett tangentbord via en dator och texten läses från små eller stora bildskärmar.
Ett speciellt tolkprogram används som gör att tolkningen inte kan sparas.

Tydligt tal, slingtolkning

Tolken upprepar för tolkanvändaren vad som sägs i lokalen, ofta används ljudförstärkning. Extra stor vikt läggs vid tydligt uttal med god artikulation och betoning på orden.

Syntolkning

Tolken beskriver omgivningen, vad som sker och hur något ser ut.

Om du är i behov av akut skriv- och TSS-tolk, dövblindtolk eller teckenspråkstolk

Vardagar, 8.30-12.00

Ring Tolkcentralen
0920–28 40 80 (tal)
0920-191 74 (text)
010-333 43 43 (SMS)

Övrig tid, SOS Alarm
0920-21 11 68, ska användas då Tolkcentralen är stängd och du behöver tolk i situationer som inte är livshotande, exempelvis när du behöver besöka jourcentralen efter kl 16.00. Endast tal- och texttelefon kan användas till detta nummer

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom eller miljö och då du behöver snabb hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation. Meddela samtidigt att du är i behov av tolk

Larma 112 med SMS

Döva, tal- och hörselskadade kan larma 112 i nödsituationer via sms.

Denna tjänst, SMS 112, kräver att man anmäler sig via SOS Alarms hemsida.
SOS Alarms webbsida för anmälan

När du har registrerat dig via hemsidan kommer det inom några dagar ett sms till dig som meddelar att tjänsten är färdig att använda. 

SOS Alarm via texttelefon

Har du en texttelefon kan du vid nödsituationer ringa direkt till 112 eller 0920-21 11 68. 

SOS Alarm via bildtelefon

Har du bildtelefon kan du vid nödsituationer ringa via Förmedlingstjänsten för bildtelefoni, 020-28 00 20 och begära kontakt med 112 eller 0920-21 11 68.

Enhetschef

Victoria Hedström
Telefon: 0920-28 40 58
Mobil: 070-314 64 74
E-post: victoria.hedstrom@norrbotten.se

Samordnare

Sandra Bertils
Telefon: 0920-28 40 80 (kl. 08.30-12.00)
SMS: 010-333 43 43

Våra Tolkar

Eva Flygare
Mobil: 070-684 21 74
 
Inger Torikka
Mobil: 070-658 31 64

Karolina Lindh
Mobil: 073-415 08 79
 
Carin Vesterlund
Mobil: 076-110 32 12
 
Maria Jonsson
Mobil: 070-664 16 62
 
Nina Harila
Mobil: 070-684 21 72
 
Susanne Huhtasaari
Mobil: 070661 11 83
 
Heidi Zörestam
Mobil: 070-535 09 12
 
Anna Jalar
Mobil: 072-223 91 36
 

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan