Om Region Norrbotten

Region Norrbotten arbetar för dig som bor i Norrbottens län. Vi styrs av dig och de andra invånarna i länet genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 600 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Bidrag, fonder och stipendier

Här har vi samlat de fonder, bidrag och stipendier som Region Norrbotten hanterar.

Bolag

Region Norrbotten äger flera bolag som bidrar till utvecklingen i regionen.

Folkhälsoarbete

Region Norrbotten arbetar för att Norrbottningen ska må bra och leva ett långt liv.

Fakta och statistik

Via Kolada kan du söka nyckeltal om Region Norrbotten.

Forskning

Region Norrbotten gör betydande satsningar inom forskning för att ny kunskap ska ge patienterna bättre och säkrare hälso- och sjukvård.

Göra affärer med oss

Här kan du läsa om Region Norrbottens pågående upphandlingar, fakturainformation och information från regionens IT och medicinteknik.

Kultur, näringsliv och samhällsplanering

Information om Region Norrbottens delaktighet i kulturverksamhet, näringsliv och samverkan.

Hållbarhet

Hur Region Norrbottens arbetar för en hållbar utveckling.

Organisation

Region Norrbottens organisation med kontaktuppgifter till chefer.

Restaurang Solsidan

Solsidan finns i Regionhuset, Luleå.

Samarbeten och nätverk

Region Norrbotten är engagerad i flera organisationer som bidrar till utvecklingen i regionen.

Sociala medier

Information om vilka sociala medier Region Norrbotten är aktivt i.

Utveckling

För ska Region Norrbotten kunna ge bästa möjliga hälso- och sjukvård till norrbottningarna behöver vi utveckling.

Vision, uppdrag och ansvar

Här kan du läsa om regionens ansvarsfördelning och styrning samt vårt arbete kring etik, personuppgifter och mycket mer.

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion är en anonym kanal för att rapportera om missförhållanden.

Visuell identitet

Region Norrbottens visuella identitet består av logotyp, typsnitt, färger och manér för våra vanligast förekommande uttryckssätt.