Sammanträdesprotokoll från patientnämnden 2023-05-24

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 24 maj 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Patientnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-24

Paragrafer: 11-20

Anslaget publicerades: 2023-05-26

Anslaget tas ner: 2023-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll patientnämnden 2023-05-24