Sammanträdesprotokoll från patientnämnden 2023-02-09

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil nedan.

Organ: patientnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-09

Paragrafer: 1-8

Anslaget publicerades: 2023-02-14

Anslaget tas ner: 2023-03-08

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll patientnämnden 2023-02-09