Sammanträdesprotokoll från Regionfullmäktige 2023-06-20-21

Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde den 20-21 juni 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2023-06-20-21

Paragrafer: 41-71

Anslaget publicerades: 2023-06-30

Anslaget tas ner: 2023-08-01

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionfullmäktige 2023-06-20-21