Sammanträdesprotokoll från Regionstyrelsen 2023-05-10

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 10 maj 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-05-10

Paragrafer: 67-89

Anslaget publicerades: 2023-05-12

Anslaget tas ner: 2023-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionstyrelsen 2023-05-10