Sammanträdesprotokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-03-08

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 8 mars 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Paragrafer: 11-20

Anslaget publicerades: 2023-03-20

Anslaget tas ner: 2023-04-11

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-03-08 (pdf)