Sammanträdesprotokoll Politiska samverkansberedningen 2023-05-09

Protokoll från politiska samverkansberedningens sammanträde den 9 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Politiska samverkansberedningen

Sammanträdesdatum: 2023-05-09

Paragrafer: 11-21

Anslaget publicerades: 2023-05-09

Anslaget tas ner: 2023-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll politiska samverkansberedningen 2023-05-09 (pdf)