Sammanträdesprotokoll regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 28 februari 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-28

Paragrafer: 15-35

Anslaget publicerades: 2023-03-07

Anslaget tas ner: 2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 (pdf)