Sammanträdesprotokoll regionstyrelsen 2023-09-13

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 13 september 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-09-13

Paragrafer: 131-163

Anslaget publicerades: 2023-09-15

Anslaget tas ner: 2023-10-09

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionstyrelsen 2023-09-13 (pdf)