Sammanträdesprotokoll uppdragsberedningen 2023-08-24

Protokoll från uppdragsberedningens sammanträde den 24 augusti 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-08-24

Paragrafer: 7-12

Anslaget publicerades: 2023-09-04

Anslaget tas ner: 2023-09-26

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll uppdragsberedningen 2023-08-24 (pdf)