Ambulansen får lönetillägg för måltidsuppehåll

Genom en överenskommelse med Vårdförbundet får ambulansverksamhetens medarbetare ett lönetillägg för måltidsuppehåll.

Region Norrbotten har träffat en överenskommelse med Vårdförbundet för ett lokalt kollektivavtal för måltidsuppehåll inom ambulansverksamheten. Överenskommelsen består av ett lönetillägg med en ersättning omfattande 1 800 kronor per månad för en heltidsanställning.

– Överenskommelsen med Vårdförbundet om måltidsuppehåll skapar förbättrade förutsättningar för medarbetarnas viktiga arbete med patienterna, säger Moa Bjerner, divisionschef Länssjukvård 1.

Lönetillägget gäller från 6 oktober 2023.