Antons doktorsavhandling är både mest värdefull och mest nedladdad - ever

Anton Rönnblom, överläkare på öron-näsa-hals-kliniken vid Sunderby sjukhus, disputerade med sin forskning 2022. Nu har han fått pris för den mest värdefulla doktorsavhandlingen på Umeå universitet. Avhandlingen är dessutom den mest nedladdade någonsin.

Anton Rönnblom

I samband med en prisceremoni på kliniken bjöds på både tårta och cider.

– Antons avhandling är mycket intressant att ta del av och det är forskning av mycket hög kvalitet, konstaterade Tomi Myrberg, överläkare på AnOpIva.

I egenskap av lektor för läkarstudenterna på Sunderby sjukhus representerade han medicinska fakulteten vid Umeå universitet, som står bakom Warfvinges stipendium på 50 000 kronor.


Tomi Myrberg, överläkare på AnOpIva och representant för Umeå universitets medicinska fakultet, Johanna Törmä, chef för forskning och utbildning, Anton Rönnblom, överläkare på öron-näsa-hals och pristagare, samt Krister Tano, pensionerad överläkare på öron-näsa-hals och före detta handledare för Anton Rönnbloms disputation.

Samtliga valde Anton

Samtliga åtta prefekter i nomineringskommittén hade fått välja ut tre förslag på avhandlingar de ville ge stipendiet och samtliga hade valt Anton Rönnbloms avhandling Middle ear mechanics - Using temporal bone experiments to improve clinical methods som den mest värdefulla under tre års tid. Beslutet att utse honom till mottagare av stipendiet togs av fakultetsledningen före jul.

- Inte nog med att det var den enda avhandlingen som lyftes fram av samtliga ledamöter i kommittén. Det är också den mest nedladdade avhandlingen – ever – på Umeå universitet, konstaterade Tomi Myrberg.


Anton Rönnblom med en tårtbit och cider under prisutdelningen på sin arbetsplats på öron-näsa-halskliniken vid Sunderby sjukhus.

Utöka maskinparken

Anton Rönnblom, som arbetar som otokirurg, det vill säga mellanöreskirurg, var synbart glad över att få stipendiet.

- Ja, det är fantastiskt att få ett pris som man inte visste fanns, inledde han och fortsatte med att berätta vad prispengarna ska gå till:

- Jag har byggt upp ett eget labb i mitt hem och nu kommer jag att kunna köpa in en större och bättre maskinpark dit. Vi har inget motsvarande labb på kliniken.


Anton Rönnblom disputerade 2022 på en avhandling om bland annat hur hörselben från hornugglor kan stå modell för att utveckla proteser till hörselskadade människor.

Erkännande av forskningen på ÖNH

Han lyfte också fram sitt samarbete med forskarkollegorna i bland annat Antwerpen i Belgien.

Johanna Törmä, regionens chef för forskning och utbildning, tillsammans med flera medarbetare därifrån, kollegor på kliniken och disputationshandledaren och öronkirurgen Krister Tano var några av många gratulanter på plats, liksom Anton Rönnbloms mamma Kerstin Rönnblom, pensionerad distriktsläkare på Örnäsets hälsocentral.

- Det här är ett kvitto och ett erkännande på att den forskning vi bedriver på vår ”lilla” öron-näsa-halsklinik är kvalitativ och viktig, sa Krister Tano.

- Visst är det roligt att det jag har skrivit är så nedladdat men för mig personligen, som alltid har ifrågasatt mig själv, är det stort att få pris för den mest värdefulla avhandlingen av en grupp vetenskapligt skolade personer. Det känns som en bekräftelse på att jag har gjort ett bra jobb och att jag går åt rätt håll. Därför känns det nästan större eller i vart fall likvärdigt med själva disputationen, sa Anton Rönnblom.


Tomi Myrberg i samband med stipendieutdelningen på Sunderby sjukhus.

Hornugglan

En viktig del av hans forskning som ingår i avhandlingen handlar om hörselbensproteser utformade med hornugglans hörselben som förebild.

- Forskargruppen i Antwerpen som vi samarbetar med hade påbörjat forskning kring olika fåglar, men det var här som jag tillsammans med mina forskarkollegor inriktade oss på just hornugglornas hörselben.De visade sig vara bäst anpassade att utgå från vid framtagande av hörselbensproteser för det mänskliga örat.

Text: Jonas Hansson
Foto: Jonas Hansson och Ann-Charlotte Kassberg


Det var många kollegor till Anton Rönnblom på öron-näsa-halskliniken som ville vara med vid stipendieutdelningen. Hans forskning har fokus på mellanörats hålighet i temporalbenen, det vill säga de benpartier som återfinns på kraniets bakre sida och är placerade runt öronen.


Anton Rönnblom på golvet sökande efter en tappad mikroskopiskt liten hörselbenprotes.


Tårtor och cider vid firandet på öron-näsa halskliniken på Sunderby sjukhus.