Bättre tandhälsa bland barn och unga: "Det är jätteviktigt"

Tandhälsan bland Sveriges barn och unga blir bättre. Det visar en ny undersökning som Folktandvården har genomfört. ”Det handlar nog om att vi har nått ut med vårt hälsobudskap”, säger Åsa Engström Lindh som är specialist inom barntandvård och jobbar i Region Norrbotten.

Åsa Engström Lindh

Varje år genomför Folktandvården en kartläggning som kallas för Tandhälsobarometern, där man undersöker barns tandhälsa.

Årets resultat visar att barn och unga, både i Sverige och i Norrbotten, har fått friskare tänder. En jämförelse av tandhälsan hos landets 3-19-åringar mellan åren 2012 och 2022 visar generellt en positiv utveckling. Kariesförekomsten i de yngsta barnens mjölktänder har efter en tidigare ökning minskat sedan 2018, och andelen tolvåringar som är helt kariesfria har ökat från 65 till 68 procent under en tioårsperiod.

Trenden har vänt

Åsa Engström Lindh är övertandläkare inom Region Norrbotten, och hon är specialiserad på just barntandvård (pedodonti). Hon tycker att Tandhälsobarometerns resultat är glädjande och visar på en positiv trend.

– Tidigare har det blivit lite sämre resultat, framför allt för de yngre barnen, men nu ser man att den negativa trenden har vänt och tandhälsan blir generellt bättre i alla grupper, säger hon.

Vad kan det bero på?

– Det är lite svårt att säga. Men barntandvården har fått större fokus, och det är väldigt roligt. Vi har ju de nationella riktlinjerna för tandvård och där ingår nu barntandvård, säger hon och fortsätter:

– Men det handlar nog också om att vi har nått ut med vårt hälsobudskap, hur man ska sköta om sina egna tänder. Det är jätteviktigt med egenvård.

Varför är det så viktigt med god tandhälsa tidigt i livet?

– Det är jätteviktigt, för det borgar för en god tandhälsa, och hälsa, senare i livet. Om man ser till kariesförekomst i mjölktandsbettet, så är prognosen att det följer med senare upp i ungdomsåren. Så det gäller att hitta goda rutiner, att tidigt lära sig att man ska borsta tänder morgon och kväll, undvika att småäta och låta tänderna vila. Det måste man som förälder betona, att det är jätteviktigt.

Finns mer att göra

Tandhälsobarometern visar dock inte bara positiva resultat. Barn och unga i socioekonomiskt svaga grupper har sämre tandhälsa. Det är viktigt att nå även de barnen, menar Åsa Engström Lindh.

– Här är det jätteviktigt med samverkan mellan olika aktörer, när det gäller vårdkedjan runt barnen. För att nå ut med vårt budskap måste vi tidigt ta hjälp av mödravård, barnhälsovård och skola.

Hon fortsätter:

– Det är viktigt att trycka på att vi som folktandvård har ett väldigt stort ansvar för just barntandvården. Vi genomför ju nästan 90 procent av all tandvård och måste hitta de här riskgrupperna för att få ut vårt hälsobudskap även till dem.

Åsa Engström Lindh betonar gång på gång hur betydelsefullt det är med det egna ansvaret, och att människor förstår hur viktigt det är med en god tandhälsa tidigt i livet.

– Vill man ha en bra hälsa så är det barnen man måste börja med, säger hon.

Text: Moa Höjer