De representerar barn och unga i vården

Ungdomsrådet utformar vården för barn och unga i Region Norrbotten.

Stockbild, barn och unga

Vårterminen 2023 startades Ungdomsrådet. Rådet består i dagsläget av sju ungdomar, patientombud, mellan 15 och 17 år som alla har lång erfarenhet av barnsjukvård.

Ungdomsrådets samlade erfarenheter ger en inblick och kunskap om hur det är att vara minderårig patient. För den här patientgruppen är delaktighet ett viktigt fokusområde, eftersom de inte alltid har egen autonomi.

Ungdomsrådet finns till för att förbättra barn och ungdomars kontaktytor med vården. Målsättningen med rådet är också att underlätta övergången till vuxenvården genom att tidigare bli delaktig och därmed bättre insatt i den vård man behöver som vuxen.

Rådet träffas vid cirka 4 tillfällen per termin tillsammans med sjuksköterska och läkare från barnsjukvården, vid barnkliniken i Sunderbyn. Rekrytering av nya medlemmar till Ungdomsrådet pågår löpande.

Är du mellan 12 och 17 år och har erfarenhet av att vara en patient och känner att det skulle vara kul att utveckla vården, så den blir mer barnanpassad?

Hör av er till ungdomsradet@norrbotten.se