Forskarskola ska göra Norrbotten ledande på Nära vård

Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet startar tillsammans en forskarskola inom Nära vård. Nära vård är en reform av svensk sjukvård som innebär ett nytt arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Åtta doktorander ska utforska frågor som blir pusselbitar i lösningen på dagens utmaningar och framtidens vård.

I projektledningsgruppen för forskarskolan Nära vård ingår Anneli Granberg, chef för utvecklingskansliet för Nära vård, Region Norrbotten, Karin Zingmark, professor i omvårdnad, Luleå tekniska universitet, Gunilla Isaksson, professor i arbetsterapi, Luleå tekniska universitet, Johanna Törmä, enhetschef för Forskning och utbildning, Region Norrbotten, Ann-Charlotte Kassberg, forskningsstrateg, Region Norrbotten och adjungerad universitetslektor vid Luleå tekniska universitet samt Lars Nyberg, professor i fysioterapi, Luleå tekniska universitet.

Karin Zingmark, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, välkomnar satsningen:

­– Doktoranderna i vår forskarskola kommer att bidra till det nationella omställningsarbetet för Nära vård. I grunden handlar det om den demografiska utmaningen, att färre ska klara av att vårda fler äldre. Norrbotten har en demografi som liknar Japans med en åldrande befolkning. Just därför behöver vi i vår region vara ledande i omställningen. Hur ska vi klara välfärdsuppdraget? Vi behöver finna nya lösningar. Det är där forskningen kommer att bidra med sin del, i ett pussel där varje bit är värdefull.

Beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen för Region Norrbotten fattade nyligen beslutet om att starta forskarskolan i samverkan med Luleå tekniska universitet i början av 2024. Forskarskolan kommer att ha sin bas vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet. Förberedelser pågår med rekrytering av föreståndare, utformande av samverkansavtal samt samarbete med seniora forskare för design av forskningsprojekt. Fyra av doktoranderna kommer att bli anställda av Region Norrbotten och fyra av Luleå tekniska universitet.

Forskningsmiljö skapas

Förutom de åtta doktoranderna innebär forskarskolan ett utvecklat samarbete mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet med en gemensam forskningsmiljö.

– Samverkan gör att forskningen får direkt och konkret betydelse för den omställning som Nära vårdreformen innebär för hälso- och sjukvården. Målet är att genom samverkan skapa något mer än att vi får fler disputerade inom hälsosektorn. Vi vill att kunskap utvecklas som kommer regionen, universitetet och hela Norrbotten till godo, säger Gunilla Isaksson, professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.

– Forskarskolan kommer att utveckla våra nätverk och öka våra kunskaper inom Nära vård och den omställning vi behöver göra. Vidare ger det medarbetare möjligheter att meritera sig akademiskt och stärker på så sätt regionens vetenskapliga kompetens, säger Johanna Törmä, forsknings- och utbildningschef vid Region Norrbotten.

Goda erfarenheter av samarbete

Planen är att en annons för de åtta doktoranderna till forskarskolan går ut till sommaren 2023 och att forskarskolan börjar i februari 2024

Det finns goda erfarenheter av en gemensam forskarskola sedan tidigare, då med det breda begreppet hälsa som inriktning. Åren 2013–2015 disputerade åtta doktorander från en forskarskola driven av Luleå tekniska universitet och dåvarande Norrbottens läns landsting.

– Det gav en akademisk skjuts för båda organisationerna och doktoranderna gick vidare till arbeten där de kunde påverka. Nu har vi ett ännu tydligare paraply, Nära vård, där forskningen kommer att kunna bidra till omställningen, säger Karin Zingmark.