"Jag tackade ja utan att tveka"

En pilotgrupp med patienter på neurologmottagningen på Sunderby sjukhus testar just nu en ny behandlingsmetod för att kontrollera immunförsvaret. Den nya behandlingen skapar både större delaktighet och frihet för patienterna som själva kan utföra sin behandling i hemmet.

Karin sitter vid köksbordet med en kaffekopp.
Karin Nilsson är nöjd med den nya behandlingsmetoden.

För åtta år sedan drabbades Karin Nilsson av harpest och hennes immunförsvar påverkades. Sedan dess har hon regelbundet besökt neurologmottagningen i Sunderbyn för att få intravenös behandling, via dropp, några timmar varannan vecka.

Sjuksköterskorna Maryam Azizi, Carina Kero Esberg, Anette Jonsson och Petra Fors berättar om behandlingen.

– Några patienter har kommit hit till mottagningen varannan till var fjärde vecka i flera år, för att varje gång få dropp i 3-4 timmar.

Syftet med behandlingen är att ta bort skadliga antikroppar från blodet, då dessa antikroppar annars förstör fettet myelin, som omger och skyddar kroppens nervtrådar. Det kan till exempel handla om patienter med kronisk inflammation i nervtrådarna.

En av fyra

Sedan i slutet av februari behöver Karin inte längre ta sig till sjukhuset för att få sin behandling med immunglobulin. Som en av fyra deltagare i en pilotgrupp kan hon numera utföra behandlingen på egen hand i hemmet eller där hon befinner sig.

– Jag tackade ja utan att tveka, när jag fick erbjudandet om att vara med i pilotgruppen, säger Karin Nilsson.

Karin är utbildad undersköterska, men arbetade under större delen av sitt yrkesliv som lärare, i förskoleklass och lågstadiet.

För att kunna genomföra behandlingen hemma har patienterna i pilotgruppen tillgång till läkemedel, spruta, pump och ett slangset med nålar. Efter en genomgång och kalibrering av utrustningen på mottagningen kan patienten påbörja behandlingen på egen hand.

Sjuksköterskorna har fått positiva reaktioner och flera av patienterna berättar att behandlingen hemma skapar en enorm frihetskänsla.

– För oss som jobbar på neurologen är den nya behandlingsmetoden ett sätt att utveckla vår verksamhet samtidigt som vi kan erbjuda patienterna en mer personcentrerad vård.

Tydliga instruktioner och lätt att få hjälp.

Jämnare medicinering

Utöver frihetskänslan är en annan fördel att dosglappet, tiden mellan behandlingarna, blir betydligt mindre vilket ger en jämnare medicinering. Tre gånger i veckan utför Karin sin behandling som tar ett par timmar varje gång.

Först kopplas en spruta som fylls med läkemedel till en liten pump. Från pumpen går det sedan slangar till fyra tunna nålar som placeras i underhudsfettet, oftast på magen. Genom att använda flera nålar fördelas läkemedlet jämnare i kroppen. Pumpen hanterar automatiskt tillflödet av läkemedlet som i förväg är doserat efter patientens kroppsvikt.

– Det är en stor frihet och utrustningen är väldigt smidig att använda och bära med sig. Det är inga problem att göra andra saker samtidigt, men den största fördelen är att inte längre behöva åka till mottagningen på sjukhuset, säger Karin Nilsson.

Allt som Karin behöver för sin behandling i form av läkemedel, infusionspump, slangset och sprutor.

Varje behandlingstillfälle dokumenteras i en behandlingsdagbok.

Den nya behandlingen är personcentrerad vilket innebär att varje patient blir mer delaktig i sin egen vård. En annan fördel, i ett stort län som Norrbotten, är att patienterna inte behöver resa till sjukhuset samtidigt som personalen på mottagningen får större möjlighet att hjälpa de patienter som behöver vård på sjukhuset.

– Det är väldigt enkelt och personalen är lätta att ha att göra med. Jag kan ställa en fråga via 1177 och få svar från mottagningen samma dag, säger Karin Nilsson.

På fritiden umgås Karin ofta med sina barn och barnbarn. Ett intresse är stickning och hon spenderar gärna tid i familjens stuga.

– I sommar behöver jag inte åka till sjukhuset för min behandling, utan nu kan jag enkelt göra den i stugan, säger Karin.

Text och foto: Anders Vikman Linder

Spruta med slangset monterad på infusionspump.