”Konsten är en del av demokratin”

Ricky Sandberg har lämnat ateljén, men fortsätter att skapa konst. ”Även om jag inte håller i penseln är jag med och bidrar till konstlivet på andra sätt”, säger regionens konstkonsulent.

Ricky Sandberg, konskonsulent


Ricky Sandberg började måla och teckna redan som barn i Svartlå. Han fortsatte under sina två år som sjukvårdsbiträde i receptionen på barnmottagningen i Boden och under åren vid SJ.

– Jag tjänstgjorde som tågklarerare i Boden och i Avafors och Niemisel efter Haparandabanan. Det kunde gå timmar mellan tågen vilket gav mig möjlighet att måla en hel del, berättar han.

Som 24-åring började han på Sunderby folkhögskola och studerade sedan vid konstlinjen och konstpedagoglinjen under fyra år.

– Jag var klar där 1986 och arbetade sedan som konstnär fram till 2009, då jag hade min sista utställning.

Ny inriktning

Som konstnär har han främst målat i olja och skulpterat i olika material. Ricky Sandberg är bland annat en av upphovspersonerna till den 17,5 ton tunga stålskulpturen The Opposite Sphere i Luleå, mer känd som Rostbollen.

Med tiden förflyttades hans fokus, från att vara utövare till att bli producent. I stället för eget skapande blev han mer engagerad i olika konstnärsprojekt.

Sommar- och vinterbiennaler under 20 års tid, konstnärsgruppen Kilen, snöskulpturfestivaler på Gültzauudden, Konstnärernas kollektivverkstad, KKV, och skulpturparken på Kronan är exempel på sammanhang i Luleå där han funnits med. Havremagasinet i Boden är ett annat, där en sommarutställning med rysk samtidskonst så småningom ledde fram till att en permanent länskonsthall inrättades.

Ricky Sandberg vill skapa möjligheter för kulturutövare att möta en publik och förbättra förutsättningarna för publiken att möta konst.

Lång erfarenhet

Efter tio år som konsthallschef i den magnifika före detta militära anläggningen valde Ricky Sandberg ett nytt spår i livet. Hösten 2019 började han som konstkonsulent i Region Norrbotten.

– Uppgiften är att stötta dem som är verksamma på området och att skapa förutsättningar för publiken att möta konst, sammanfattar han.

Hans många år i konst- och kulturlivet märks under intervjun, som innehåller vindlande utvikningar. Stickspåren knyter an till hans tidigare uppdrag och de olika projekt han som konstkonsulent i dag är inblandad i. Det mesta hänger ihop, på ett eller annat sätt.

– Jag sökte mig hit för att jag ville använda mig av den erfarenhet jag skaffat mig under årens lopp, både som konstnär och i projekt av olika slag.

Utgår från kulturplanen

Ricky Sandberg har kontakt med kommuner, föreningar, organisationer, institutioner – ja, de flesta instanser i samhället som på något sätt har koppling till kultur i Norrbotten. Han samarbetar nära med Resurscentrum för konst och regionens övriga kulturkonsulenter.

En del projekt sträcker sig utanför länet och landet. Ett exempel är samarbetet med konstkonsulenter i de fyra nordligaste länen, däribland kring det som rör den digitala konsttidskriften Volym. Ett annat är Backyard Residency som drivs tillsammans med aktörer i norra Finland och Norge (se nedan).

– Mitt arbete är fritt men utgår alltid från de mål som är fastställda i kulturplanen. Det handlar bland annat om att främja kultur och konst för barn och unga och att utveckla internationella kontakter, förklarar han.

Ett projekt som för ut konsten i den offentliga miljön är de ramställningar som tagits fram i Södra hamnen i Piteå. Britt Fält var en av kreatörerna när ungdomar och pensionärer sommaren 2021 möttes i utställningen Graffiti på pitemål. Foto: Privat

Digitala möten

Att vara konstkonsulent under en pandemi har varit en utmaning – människor har hållit sig hemma och få arrangemang har genomförts. Fördelen är att digitala möten underlättat kontakterna, ett sätt att mötas som nu är en självklarhet.

– Det har blivit enklare att samverka på konstområdet, både här i länet, i Sverige och med människor i andra länder. De geografiska avstånden utgör inte samma hinder som tidigare.

När du tillträdde för tre år sedan skrev en av lokaltidningarna så här: ”I sin nya roll vill han bygga broar mellan konstnärerna, samhället, konstpubliken och politiken och driva konsten framåt”. Hur tycker du att det har gått?
– När man arbetar med biennaler och utställningar jobbar man intensivt mot ett mål. Man har ett datum då det ska vara färdigt, man öppnar och möter publiken. I mitt nuvarande arbete är det annorlunda. Man blir inte klar på samma sätt vilket kan kännas frustrerande. Samtidigt känner jag att det jag gör har betydelse.

Piteåkonstnärerna Emil Eklund och Josefin Jonsson ställer ut i Kulturhuset i Stockholm. Utställningen "Pastelae – Internet feelings" pågår mellan 23 september och 8 januari. Foto: Matilda Rahm

Färgstark konst

På det stora hela mår konstlivet i Norrbotten bra, anser han. Två norrbottniska konstnärer, Anders Sunna och Britta Marakatt Labba, finns representerade på Venedigbiennalen 2022. Statens konstråd och Moderna museet har på senare tid köpt in samtidskonst som producerats i länet. 3D-konstnärerna Josefin Jonsson och Emil Eklund, som båda bor i Piteå, har en uppmärksammad utställning i Kulturhuset i Stockholm.

– Dessutom har vi flera hemvändare, konstnärer som är från Norrbotten och nu flyttat tillbaka.

Ricky Sandberg nämner även Northern Sustainable Futures i Moskosel, en kultursatsning som innebär att hela byn utvecklas. Deltagarna i projektet Backyard Residency kan börja i tankesmedjan där, arbeta vidare i KKV-ateljéerna i Luleå och slutligen hänga konsten i Havremagasinet.

Den kollektiva tanken är något som också ligger Ricky Sandberg nära.

– Jag tycker om att jobba tillsammans med andra. Det har jag gjort som konstnär och det gör jag även som konstkonsulent.

Är rundeln utanför Regionhuset att betrakta som ett konstverk eller inte? ”Man kan se likheter med en norrbottnisk väg med en ensam lampa”, konstaterar Ricky Sandberg.

En del av demokratin

Ricky Sandberg ser konsten som en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.

– Dess roll är bland annat att problematisera och synliggöra olika tendenser i en komplex tillvaro. Konst kan ge oss en större förståelse för andra människor och andra kulturer. Konsten är en del av demokratin och måste vara fri. Är den inte det har vi inte längre en demokrati utan en diktatur.

Som konstkonsulent vill han både få konst att ske och få folk att se och beröras av konst.

– Ett exempel är Knutte Westers utställning på Havremagasinet om utsatta barn. Vi gick runt och guidade folk och alla i gruppen grät. Att beröra så att människor gråter, då har man verkligen nått deras hjärtan.

Text och foto: Ulrika Englund


Fakta

Exempel på aktiviteter på konstområdet i Norrbotten:

  • I Plats för konst har konstnärer har jobbat med projekt, skulpturer eller idéer i sex kommuner i Norrbotten. Syftet är att få med konstnärerna i samhällsplaneringsarbetet och använda konsten vid utvecklingen av gemensamma miljöer. Plats för konst är en etapp i regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö.
  • En ansökan för att starta en utbildning för blivande kulturproducenter i Barentsregionen har lämnats in till Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • Konst och slöjd till Norrbottens barn är ett projekt som vänder sig till elever i åtta norrbottniska kommuner.
  • Råneåbiennalen anordnades under hösten för tredje gången, med finansiering från bland annat Region Norrbotten.

Fotnot: Artikeln publicerades första gången i oktober 2022.