Klinikanslutning – ett lyft för sekreterarna

För mindre än ett år sedan låg journalanteckningarna vid hjärtdagvården i Sunderbyn ibland flera månader efter i hanteringen. Nu ligger de i fas – tack vare att de medicinska sekreterarna klinikanslutits.

Sekreterarna vid hjärtdagvården: Ann-Katrin Karlström, enhetschef Linda Bäckström, Viktoria Enström, Sandra Larsson samt Lotten Bergström.
Sekreterarna vid hjärtdagvården: Ann-Katrin Karlström, enhetschef Linda Bäckström, Viktoria Enström, Sandra Larsson samt Lotten Bergström.

I slutet av 2022 tillhörde samtliga medicinska sekreterare som skrev diktat till hjärtdagvården i Sunderbyn en egen enhet, där de arbetade åt flera olika kliniker samtidigt. Det gjorde att sekreterarna hamnade långt från verksamheten och mycket hamnade efter i hanteringen.

– Vi fick ganska många avvikelser. Diktat skrevs ut alldeles för sent och patienten hann ibland komma på återbesök innan den första anteckningen var skriven, säger Linda Bäckström, enhetschef vid hjärtdagvård/PCI på Sunderby sjukhus.

Linda Bäckström är enhetschef vid hjärtdagvården i Sunderbyn.

Vi-känsla

Patientsäkerheten har varit en betydande faktor i att klinikansluta sekreterarna men också att de ska kunna känna sig som en del av teamet.

– Att vi samlat våra sekreterare är ett vinnande koncept. Alla ska känna att de är en precis lika viktig del i den här vårdkedjan, säger Linda Bäckström.

Under perioden som sekreterarna var samlade i en enhet och skrev till olika kliniker sökte sig några till andra jobb. Men tack vare klinikanslutningen är flera nu tillbaka och intresset för att jobba på avdelningen stort.

En av de medicinska sekreterarna som under förra hösten hann söka sig till ett nytt jobb är Viktoria Enström. Men i samband med klinikanslutningen sökte hon sig tillbaka.

– Tidigare kändes det som att man inte hade koll på verksamheten och att allt spretade åt olika håll, så jag sökte mig vidare. Men när jag fick höra om klinikanslutningen kom jag tillbaka. Nu har vi ett nära samarbete med verksamheten och det gör allt bättre på alla sätt och vis, säger hon.

Viktoria Enström, medicinsk sekreterare, är nöjd med förändringen.

Hennes kollega Lotten Bergström är också positiv till förändringen.

– Jag går till jobbet med glädje, vi jobbar jättebra ihop som en grupp, säger hon.

Ringar på vattnet

Klinikanslutningen började i januari i år och i samband med det blev Linda Bäckström enhetschef för de medicinska sekreterarna. Hon fick direkt sätta i gång med rekrytering, eftersom flera av sekreterarna hade slutat.

– Det här har inneburit en ringar-på-vattnet-effekt. När jag lagt ut tjänster och skrivit att vi är klinikanslutna och jobbar teambaserat så har vi fått jättemånga sökande. Klinikanslutningen har inneburit en betydligt högre yrkesstolthet, säger hon.

Till en början var de medicinska sekreterarna två men är nu en full styrka på fem personer.

– Jag har jobbat här sedan slutet av maj och jag kände mig direkt som en del av teamet. Att det är en trevlig grupp betyder jättemycket, säger Sandra Larsson.

Enhetschefen Linda Bäckström berättar att klinikanslutningen gjort att de fått en bättre teamkänsla mellan kollegorna.

Ett av enhetschefens mål var att alla medarbetare skulle känna sig delaktiga. Sedan klinikanslutningen sitter sekreterarna bland annat med på arbetsplatsträffar, APT, och har fikaraster ihop med de övriga på avdelningen.

– Anteckningarna är inte längre bara en text utan avsändare, nu vet vi vem som sitter bakom skärmen och skriver diktaten. Skillnaden från januari till idag är att vi har jättegod patientsäkerhet, ingen kö på diktaten och att vi jobbar tillsammans på ett helt annat sätt, säger Linda Bäckström.

Ett hästjobb

I början av klinikanslutningen, när det var lite skralt om personal, fick de ta hjälp av en skrivbyrå som skrev en del av diktaten. Men sedan den 1 september är de helt oberoende av byrån och skriver samtliga anteckningar själva.

– Det beror helt på sekreterarna och det teamarbete som vi jobbat fram. Jag är så stolt över den här gruppen, de har verkligen gjort ett hästjobb för att få allt att fungera, säger Linda Bäckström.

Sekreterarna vid hjärtdagvården: Viktoria Enström, Sandra Larsson, Lotten Bergström, Ann-Katrin Karlström samt enhetschef Linda Bäckström. Saknas på bilden gör Ann-Mari Thurfjell, som enligt kollegorna betytt mycket för att få till ett bra arbetssätt för sekreterarna.

Ann-Katrin Karlström har tidigare jobbat som kardiologsekreterare på Danderyd sjukhus och ser klinikanslutning som rätt väg att gå.

– Vi är en jättebra grupp här i Sunderbyn som kompletterar varandra väl. Den största utmaningen nu är att bibehålla den höga standarden som vi jobbat fram, säger hon.

Det låter som att klinikanslutning är något ni rekommenderar?

– Jag tycker att det är jätteviktigt. Det gör att man får en spetskompetens på sitt område, har närmare till verksamheten och får känna en vi-känsla, säger Viktoria Enström.

Text och foto: Henny Bucht