Lions skänker TV-fjärrkontroller till Sunderby sjukhus

För drygt 10 år sedan skänkte Lions i Luleå över 200 TV-apparater till Sunderby sjukhus. De fördelades mellan enskilda rum och vårdsalar på sjukhusets avdelningar.

Lena Ylipää och Magdalena Bäcklund från Region Norrbotten. Birgitta Hansson och och Jan-Olov Perä från Lions Luleå.
Lena Ylipää, Magdalena Bäcklund, Birgitta Hansson och Jan-Olov Perä.

Men med tiden har flera fjärrkontroller gått sönder och försvunnit. Därför ger nu Lions 20 nya fjärrkontroller till sjukhuset. 

Gåvan överlämnades till Lena Ylipää, biträdande verksamhetschef Internmedicin och Magdalena Bäcklund, biträdande verksamhetschef Allmänkirurgi som delar ut fjärrkontrollerna där de behövs.

Lena och Magdalena tackar för gåvan som kommer att underlätta för både patienter och personal. Nu behöver avledningarna inte längre låna fjärrkontroller mellan varandra.

Lions har köpt in användarvänliga universalfjärrkontroller som funkar till alla sorters TV-apparater.

Fjärrkontrollerna finansieras med hjälp av Lions insamlingar som norrbottningarna stöttat under åren.  

 Det är egentligen ni som betalat för dessa fjärrkontroller, när ni till exempel varit och köpt våfflor på Gråsjälören, säger Jan-Olov Perä.