Nu finns ChatPal-appen ute

På tre år har ChatPal-projektet tagit fram en app på fyra språk. I appen kan användarna chatta kring sitt psykiska välbefinnande och få tips på övningar och aktiviteter via en chatbot. ”Allt bygger på evidensbaserad kunskap”, säger professor Catrine Kostenius, vetenskaplig ledare för den svenska delen av projektet.

Niklas Pekkari, doktorand i arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet, Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet och utvecklingsledare för folkhälsostrategiarbetet på Norrbottens Kommuner, samt och Frida Lindström, forskningsassistent på Luleå tekniska universitet, är tre av projektdeltagarna i det svenska ChatPal-teamet.

ChatPal, finansierat av EU-programmet för Norra Periferin och Arktis, har varit ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner i Sverige, tillsammans med partners i Finland, Skottland, Irland och Nordirland.

Nu fasas projektet ut och på frågan kring vad som varit mest lyckat svarar Catrine Kostenius:

– Att appen finns, att den är gratis att ladda ned och att den används. Norrbotten har dessutom flest personer som deltagit i testerna och vi har också genom kontakter med bland annat skolor och ungdomsmottagningar lyckats engagera användare.

Svenska ambassadörer

Som en bidragande orsak till att intresset i Norrbotten varit så stort lyfter hon fram de två svenska ChatPal-ambassadörerna, sjuksköterskan Nadja Ståhl och musikern Simon ”Sir Ivy” Trabelsi.

– De har delat med sig av sina egna personliga erfarenheter av psykisk ohälsa och det har varit väldigt värdefullt.

– De har lyckats nå personer som vi inte når i vår forskningsbubbla, säger doktoranden och projektmedarbetaren Niklas Pekkari.


Catrine Kostenius är glad att appen nu finns ute att ladda ned gratis och att den dessutom är evidensbaserad.

AI och chattbottar

I sin doktorsavhandling, som Niklas Pekkari beräknas vara klar med 2024, skriver han om hur man tar till sig, eller inte tar till sig, tekniska lösningar som exempelvis AI och chattbottar.

– Jag har bland annat intervjuat olika professioner som testat ChatPal och gensvaret har varit stort för projektet som de tycker är väldigt lovande men samtidigt behöver mer utveckling, säger han.

I Norrbotten har det funnits ett särskilt fokus på unga, från 15 år och uppåt. Catrine Kostenius och Frida Lindström, forskningsassistent och även hon projektmedarbetare, har tagit fram rapporten Ungas syn på AI som verktyg för att främja psykisk hälsa.

– De 253 ungdomar vi har intervjuat har många synpunkter både på vad man kan och inte kan använda ChatPal till. De vill bland annat kunna ställa egna frågor, vilket vi valt bort eftersom vi vill vara säkra på att de får korrekta svar och den hjälp de efterfrågar, säger Frida Lindström som konstaterar att det har varit ett väldigt positivt intresse för appen i de skolor de besökt.

Inte ersätta mänsklig kontakt

Andra fördelar som lyfts fram bland ungdomarna är bland annat att appen är tillgänglig dygnet runt, att den kan vara en stödresurs både för vården och användarna och att den kan bidra med anonymitet, viktigt inte minst i ett mindre samhälle.

– De ser också begränsningar, exempelvis att en app inte kan ersätta en mänsklig kontakt eftersom det trots allt bara är en robot och att den inte passar för personer med svår psykisk ohälsa. Det är vi helt eniga om, men vid lättare eller medelsvår psykisk ohälsa kan den vara ett komplement. Exempelvis när man sitter på bussen eller ligger vaken på natten – tills man får träffa någon inom vården, säger Catrine Kostenius.


Möjligheter och begränsningar för en AI-baserad chatbot inom området psykisk hälsa. Källa: Catrine Kostenius och Frida Lindströms rapport Ungas syn på AI som verktyg för att främja psykisk hälsa.

Validering pågår

På frågan vad som händer nu när projektet går i mål säger Catrine Kostenius att det i alla länder finns nya projektansökningar ute.

– I Norrbotten har vi bland annat sökt medel för att kunna införa ChatPal inom elevhälsovården i några kommuner för att därefter tillsammans med forskare både på Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet kunna utvärdera den. Niklas och ytterligare två doktorander i de andra länder som medverkat kommer också att jobba vidare med projektresultaten. Dessutom pågår en validering av appen hos ett brittiskt medicintekniskt företag.

Hon tillägger att flera av projektmedarbetarna är ute och föreläser om ChatPal. Exempelvis har hon tillsammans med Frida Lindström i höst medverkat på den tionde upplagan av European Conference On Mental Health i Lissabon.

Text och foto: Jonas Hansson


Frida Lindström, Niklas Pekkari och Catrine Kostenius kommer att sprida kunskapen om ChatPal vidare även om projektet är avslutat.