Patienter till bildskapande samtal på bildterapeutisk grund sökes

Från kuratorsenheten på Sunderby sjukhus har leg. Hälso- och sjukvårdskurator Sofia Sundvall genomgått utbildning via Umeå Universitet på avancerad nivå i Bildskapande samtal i utredning, terapi, rehabilitering och handledning.

Vi söker nu patienter med bröstcancerdiagnos som är intresserade av gruppaktivitet i Bildskapande samtal efter cancerdiagnos. Syftet med gruppen är att utforska bildskapande som möjlig bearbetning vid cancerbehandling, 6 tillfällen, i grupp om 3-5 personer.

Vi söker Dig som:

  • Första gruppen som startar i oktober 2023 riktar sig till dig som har Bröstcancerdiagnos och genomgår (slutfasen av) eller nyligen avslutat din cancerbehandling.
  • Vi kommer att starta fler grupper beroende på behov och önskemål, därför kan du som inte har en bröstcancerdiagnos ställa dig i kö för kommande bildskapande grupper, förutsättningen för att delta är att din behandling och/eller uppföljning sker vid Sunderby Sjukhus oavsett vilken sjukdom/skada du drabbats av.
  • För att delta krävs att du inte är särskilt infektionskänslig.
  • Ditt deltagande är frivilligt och du behöver ha tillräckligt med ork att delta i gruppaktivitet där målande och reflekterande samtal ingår under 2 timmar (inklusive paus).
  • Du måste ha möjlighet att ta sig till Sunderby sjukhus vid 6 tillfällen (1g/v).
  • Kostnaden för träffarna i Bildskapande samtal utgår med sedvanlig vårdavgift för kuratorsamtal om 300 kr/vårdtillfälle (2023). Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.
  • Om du kan måla en prick och ett streck kan du delta i bildskapande samtal.

Vill du anmäla ditt intresse till gruppen hösten 2023 kan du ringa Sofia på telefonnummer 0920-28 38 37.

Sofia kommer att kontakt berörda patienter och göra en screening med frågor för att kunna anpassa gruppen och bildövningarna till de patienter som erbjuds plats.

Välkommen!

Kontakt:
Sofia Sundvall
Telefon: 0920-283837
E-post: sofia.sundvall@norrbotten.se (Obs skicka inte personuppgifter via e-post, endast allmänna frågor besvaras)