Region Norrbotten välkomnar en bredare utredning av Kiruna nya sjukhus

- Det är glädjande att Kiruna kommun poängterar att placeringen av Kiruna nya sjukhus ska svara upp mot regionens kravspecifikation. Då blir det ännu viktigare att även utreda vårt förslag, att bygga sjukhuset vid Tuolluvaaratornen, säger Ulf Bergman, tf regiondirektör, i en kommentar till debattartikeln i NSD 3 november från Gunnar Selberg (C) och Mats Taaveniku (S).

Region Norrbotten ställer sig även bakom Selbergs och Taavenikus skrivning om nödvändigheten av ”fullständiga markundersökningar och övriga utredningar”. Det stämmer väl överens med regionens önskemål om att båda alternativen noga ska utredas med fokus på geologi, tillgänglighet, hållbarhet, robusthet, patientsäkerhet, tidsramar och ekonomisk effektivitet.

- Vi vill utveckla vården i Kiruna och kirunaborna förtjänar ett väl fungerande, flexibelt och kostnadseffektivt sjukhus på plats fortast möjligt. Det var därför vi redan våren 2021 förklarade för kommunen att vi även ville utreda vårt alternativ. LKAB har i ett brev till kommunen i september 2022, skrivit att området vid Tuolluvaaratornen är byggbart och att det är av högsta vikt att arbetet med detaljplan inte fördröjs, förklarar Ulf Bergman.

- Vi ställer oss däremot frågande till varför ledande kommunpolitiker i sin debattartikel gör ett personligt påhopp på vår medarbetare och projektledare, som i god tid levererat viktiga underlag i planeringsprocessen och haft en väl fungerande dialog med kommunens tjänstepersoner. Det strider mot vår vilja och vårt önskemål om en fungerande och fortsatt konstruktiv och transparent dialog med Kiruna kommun, säger Ulf Bergman.