Regionen sätter politikerna i skolbänken

De har valts att styra Region Norrbotten. Under två dagar tar politiker från olika delar av länet chansen att lära sig mer om sitt uppdrag.

I Regionhuset i Luleå pågår informationsdagar för regionfullmäktiges ledamöter, både ordinarie och ersättare. Samtliga 142 ledamöter bjöds in varav ett 80-tal tackade ja.

– Det här gör vi med anledning av valet och den nya mandatperioden 2022-2026, som inneburit att vi har nära 80 nya ledamöter. Vi vill att de ska få en bild av sin roll som politiker och passar samtidigt på att presentera regionen – vilka vi är och vad vi gör, säger Helena Traeldal, kanslichef.

Det är inte bara nyblivna regionpolitiker som kan behöva mer kunskap.

– Pandemin förde tyvärr med sig att det inte anordnades så många utbildningar under den förra mandatperioden, samtidigt som det har hänt en del i vår organisation. Det här hoppas vi ska vara givande för både nyvalda och mer erfarna ledamöter.


Ett 50-tal av deltagarna på utbildningsdagarna är helt nya i sammahanget. Första passet hålls av Ralph Harlid och Staffan Carlsson från nätverken Hälsa och demokrati och Uppdrag hälsa.

Olika roller

Idag, torsdag, får deltagarna bland annat veta mer om regionens uppdrag, kommunallagen och tryckfrihetsförordningen. En viktig punkt är politikernas uppdrag som företrädare för befolkningen. Andra inslag på schemat är information om ärendeprocesser och vad som gäller i fråga om säkerhet.

Under fredagen får deltagarna mer kunskap om den politiska organisationen, för att nämna ett av ämnena. Politikerna måste till exempel känna till vad de kan tycka till om och vilka frågor som är tjänstepersonernas ansvar.

– Det är viktigt att förstå att vi har olika roller, även om vi ska jobba tillsammans, säger Helena Traeldal.

En första inblick

Det regionala utvecklingsuppdraget presenteras också, innan det är dags för divisionscheferna att beskriva de olika verksamheterna.

– De får en kvart var på sig, så det här ger bara en första inblick. Fullmäktige har sedan schemalagda utbildningsdagar tre gånger per år, plus att vi hoppas att få till fler digitala utbildningar. Det finns mycket att informera om. Politikerna måste ha en bra grund för att förstå vad de fattar beslut om, säger hon.


Vårdhygiens handkontroll avslöjar hur rena politikernas händer är. Regionens hygiensjuksköterskor, däribland Susanne Edman och Margareta Nilsson, passar på att berätta om sin verksamhet.

Full fart i foajén

Utanför sessionssalen anordnas en mässa, där Vårdhygien, dataskyddsombudet, Patientnämnden och flera andra verksamheter är representerade.

– Vi vill göra det möjligt för ledamöterna att i pauser ställa frågor till de tjänstepersoner som finns på plats, berättar Helena Traeldal.

Veronica Pedersen är ny fullmäktigeledamot för Socialdemokraterna.

– Jag hoppas få en fördjupad inblick i hur Region Norrbotten fungerar och få veta mer om vad vi politiker ska göra, säger hon efter det inledande passet.

Hennes partikollega Anita Gustavsson, även hon från Piteå, har suttit i regionfullmäktige sedan 2002.

– För oss som varit med ett tag är det här ett jättebra sätt att fräscha upp minnet. Alltid lär man sig något nytt, säger hon.


Socialdemokraternas Veronica Pedersen, nybliven fullmäktigeledamot, och Anita Gustavsson, som varit med sedan 2002, ser båda fram emot att få mer kunskap om regionen.

Krister Pouno, Kiruna, och Samuel Ek, Luleå, företräder Kristdemokraterna, som efter tolv år åter ingår i regionfullmäktige i Norrbotten.

Möten med andra

Samuel Ek och Krister Pounu företräder Kristdemokraterna, som efter tolv år nu är tillbaka i regionfullmäktige. Hela styrkan i fullmäktige, fyra ordinarie och fyra ersättare, deltar i utbildningen i Regionhuset.

– Som ny ledamot är det viktigt att få hela bilden över regionens uppdrag, som omfattar så mycket mer än sjukvård. Sedan är det förstås roligt att även få träffa andra som ingår i fullmäktige, säger Samuel Ek.

Krister Pounu vill också veta mer om regionens samlade uppdrag.

– Man har haft en tanke om vad man tänkt prioritera när man gått in i en valkampanj. Nu får man en bredare blick på hela sammanhanget. Dessutom är det kul att möta ledamöter från andra partier, säger han.

Text och foto: Ulrika Englund