”Robotassisterad kirurgi är framtiden”

Det har gått drygt tre veckor sedan den första operationen med hjälp av en robot skedde på Sunderby sjukhus. Nu har över 15 operationer genomförts med det efterlängtade hjälpmedlet. ”Norrbottningar ska också ha tillgång till robotkirurgi och samma vård som resten av svenskarna”, säger kirurgen Andreas Söderström.

Roboten i Sunderbyn, Andreas Söderström
Vecka fyra infördes robotassisterad kirurgi i Region Norrbotten och sedan dess har 17 operationer genomförts.

Andreas Söderström är överläkare på kirurgkliniken i Sunderbyn. Han berättar att de väntat i flera år på att få en operationsrobot till sjukhuset.

– Äntligen säger vi här på avdelningen! En robot kan röra sig på ett helt annat sätt än traditionella titthålsinstrument och komma åt bättre än mänskliga händer, vilket gör att operationerna kan bli bättre, säger han.

Finns det något med robotassisterad operation som du tycker är utmanande?

– Från att man har tyckt att man behärskar jobbet väldigt bra så får man lära på nytt. Det är både stimulerande och till viss del även utmanande. Men trots allt är det ganska lätt att tillgodo göra sig tekniken och använda det man kan sedan innan.


Andreas Söderström, kirurg, tycker det var på tiden att de fick en operationsrobot till sjukhuset.

Operationen med hjälp av roboten sker genom att man sätter in de fyra robotarmarna med tillkopplade instrument genom titthålskirurgi i patienten. Sen styrs operationen av en kirurg som via en konsol ser i 3D exakt var armarna befinner sig. Ytterligare en kirurg sitter vid patienten och sköter arbete därifrån tillsammans med resterande operationsteam.

40-timmars simulatorträning

– För att få operera på patienter har vi fått öva väldigt mycket. Först i en simulator i ren tekniskkaraktär, minst 40 timmar per kirurg. Sen har vi fått utföra ett flertal tester för att få en certifiering. Vid de första operationerna har vi haft handledare med oss från andra sjukhus som utfört robotassisterad operation tidigare, säger Andreas Söderström.


Via konsolen ser kirurgen i 3D exakt var robotarmarna befinner sig och det är därifrån operationen styrs. Här sitter kirurgen Jonatan och har simulatorträning.

Även operationssjuksköterskorna och undersköterskorna har fått gå utbildning i hur man handhar roboten och för in instrument. Operationerna i sig är inte nya men verktyget är nytt, modernt och effektivt.

– Alla tycker såklart att det känns spännande och kul att kunna hänga med i utvecklingen. Det här är inget nytt för Sverige, det har funnits drygt tjugo år i Sverige och internationellt är det väldigt utbrett.

Hämtar hem operationer

Andreas Söderström berättar att personalen tycker det känns bra att vara i gång och att patienter efterfrågat robotassisterade operationer under en tid. Kollegan Anna Andersson, som arbetar som operationssjuksköterska, förklarar att de tidigare skickat patienter för operation av prostatacancer till Umeå. Men att de nu kommer kunna utföra operationerna på hemmaplan.

– Det är alltid en fördel för patienterna att slippa lämna Norrbotten och ändå få samma vård. För oss känns det självklart jättekul och vården blir mer jämlik nu, säger hon.


Anna Andersson är operationssjuksköterska och är den som ser till att alla instrument finns på plats, att patienten är steriltvättat och inklädd samt att roboten är inklädd i sterila material innan ingreppet börjar.

Det låter på er som att det gått över förväntan med att komma i gång med roboten?

– Vi är en grupp medarbetare som har startat upp det här arbetet och vi har varit väldigt taggade. Det har gått jättebra och i praktiken har vi kunnat utföra de operationer vi planerat, säger Anna Andersson.

Roboten på sjukhuset används för operationer inom urologi, gynekologi samt kirurgi. Snart kommer de även börja operera en ny relativt stor patientgrupp, patienter med prostatacancer. Men det kräver också resurser.

– De totala operationsresurserna är alltför knappa sen flera år och många norrbottningar får inte sina operationer i tid eller behöver skickas till andra ställen i Sverige. Så om operationerna ska bli fler krävs också att vi blir fler, säger Andreas Söderström.

En vinst för patienterna

Den största vinsten med robotassisterad krirugi är enligt dem är att patienterna inte behöver resa långt för operation och att det kan använda mer finlir när de opererar.

– Det handlar om att hänga med i utvecklingen. Norrbottningar ska också ha tillgång till robotkirurgi och samma vård som resten av svenskarna, säger han.


Både Anna Andersson och Andreas Söderström är positiva till hur arbetet med att införa roboten gått. De berättar att hela avdelningen jobbat hårt för att få operationerna att sätta igång.

Ove Westin, 69 år, från Vidsel var den allra första patienten att opereras med roboten i Sunderbyn. Han har haft en positiv upplevelse av den robotassisterade operationen.

– Det kändes lugnt, jag var inte nervös alls. Jag var tusenprocentig på att de inte börjar med något som inte är testat, säger han.

Han berättar att han opererades för ”pluppar” i tarmen som kan ge cancer.

– Jag har ingen värk alls efter operationen. Dock lite problematisk avföring, men så blir det väl så fort man är och rör i tarmen.

Roboten Ove

Roboten på Sunderby sjukhus har döpts till Ove, vad tänker du om det?

– Jag hörde det redan dagen efter, det känns kul på sitt sätt, säger Ove Westin.

Roger Brännström är urolog och verksamhetschef på kirurg- och urologikliniken i Sunderbyn. Han har, som alla andra på sjukhuset, längtat efter att få jobba med robotassisterad operation.


Roger Brännström tycker att det känns bra och på tiden att de i Sunderbyn nu arbetar med robotassisterad kirurgi.

– Det känns underbart att vi är i gång med roboten nu, som sista region i Sverige. Robotassisterad kirurgi är framtiden, säger han.

Det har gått tre veckor sedan ni började operera med roboten, hur har det varit att komma i gång?

– Det har gått över förväntan med utfallet på operationerna. Jag tror att alla som håller på med det här projektet är nöjda och vi ser också att patienterna är nöjda.

Postoperativt går det mycket bra för patienterna enligt Roger Brännström. Skillnaden från förut är att operationerna kan utföras på ett annat sätt, framför allt inom urologi, som är mer tidseffektivt.

Kortad vårdtid

– Alternativet är öppen kirurgi med en vårdtid på mellan fem och sju dagar. Nu har vi vårdtid på en till två dagar i stället, alltså hur länge patienten är kvar efter operation.

Antalet patienter de tar emot är inte förändrat i nuläget. Men i framtiden kommer de kunna ta emot patienter som tidigare skickats för robotassisterade operationer utomläns, till andra regioner.

 

Text och foto: Henny Bucht


Fakta om operationsroboten

  • Samma kirurgi som tidigare men med ett nytt avancerat hjälpmedel
  • Styrs helt av en operatör (kirurg)
  • Minskar antalet öppna operationer och lämnar mindre ärr
  • Används på Sunderby sjukhus för urologi, gynekologi och kirurgi