Så ska regionen bli bättre på psykisk ohälsa: "Skapa team"

Stora samverkande psykosociala team ska göra Region Norrbotten bättre på att ta hand om patienter med psykisk ohälsa. I Södra Norrbotten har man tagit täten i den här utvecklingen. ”Det här är ett långsiktigt förändringsarbete”, säger Malin Karlsson som är teamledare för Norrbottens första stora psykosociala team.

Psykosociala team Piteå Malin Karlsson Sofia Ogestad

Vi möts på Piteå Hälsocentral. Malin Karlsson är i grunden legitimerad psykolog. Bredvid henne sitter Sofia Ogestad, sjuksköterska och KBT-terapeut. Båda är del i det stora psykosociala team som sedan 2022 finns i Södra Norrbotten, och som sträcker sig över alla hälsocentraler i det verksamhetsområdet.

– Lokala psykosociala team har funnits längre än så på många hälsocentraler. När jag började jobba här i Piteå för tre och ett halvt år sedan hade man börjat bygga upp ett team, bland annat med vårdsamordnare, psykolog och kurator, säger Sofia Ogestad som då fick rollen som KBT-terapeut i det lokala teamet.

Piteå i framkant

I Piteå har man länge legat i framkant när det gäller sådana här satsningar och där var man också tidiga med ett lokalt psykosocialt team.

– Det är mycket som har pågått här i huset och vi har länge jobbat med förbättringar. Hur vill vi nå ut? Vilka behandlingar ska vi göra? Hur ska flödet se ut? Vi har knådat med det där ganska länge, säger Sofia.

Malin Karlsson fyller i:

– Ja, och när det slutligen fattades beslut om att divisionerna måste börja utveckla psykosociala team så låg Piteå HC långt fram redan, och var sugna på att haka på det här projektet med ett stort team. Man kan säga att det började här.

Malin Karlsson och Sofia Ogestad.

Det var under våren 2022 som regionen bestämde sig för att starta ett pilotprojekt, med ett stort samverkande psykosocialt team, i Södra Norrbotten.

– Vi har ett uppdrag, formulerat av division nära och division psykiatri, som går ut på att skapa psykosociala team. Vi ska helt enkelt erbjuda patienter som söker vård för psykisk ohälsa ett omhändertagande av ett psykosocialt team. Men det är svårt att möta det kravet på varje lokal hälsocentral. Därför har vi nu skapat ett stort psykosocialt team som innefattar alla lokala team ute på hälsocentralerna i Södra Norrbotten, säger Malin.

Tvärfunktionellt samarbete

Vad är då ett psykosocialt team?

Man kan förklara det som ett tvärfunktionellt samarbete bestående av exempelvis KBT-behandlare, läkare, vårdsamordnare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer eller rehabkoordinatorer. Tanken är att vårdsamordnaren, som i Region Norrbotten är en sjuksköterska, tar den första kontakten med patienten och gör den initiala bedömningen av vilken eventuell behandling som behövs, och vilka andra funktioner som behöver sättas in.

– Anledningen till att det är en sjuksköterska som är vårdsamordnare hos oss är att vi vill ha hög kompetens redan i det första ledet, någon som kan utesluta vissa orsaker direkt, säger Malin.

Malin Karlsson.

Sådana här psykosociala team finns alltså redan på många hälsocentraler i länet. Det nya nu är målet att skapa stora team som kan samarbeta över gränserna.

Först ut med detta är alltså Södra Norrbotten. I det stora psykosociala teamet ingår ungefär 30 personer, som alla kommer från de lokala teamen.

– I det stora teamet behövs alla funktioner, men ute på varje HC kan det se lite olika ut. Varje lokalt team behöver ett grundutbud så att man kan möta de vanligaste sökorsakerna. Som stress, ångest, sömnsvårigheter och så vidare, säger Sofia och fortsätter:

– Men när det gäller lite mer avancerade behandlingar, och komplexa tillstånd, behöver vi hitta sätt att samverka och där kommer det stora teamet in i bilden.

Breddinförande

Det började som ett pilotprojekt, men nu är tanken att övriga verksamhetsområden ska göra samma resa som man har gjort i Södra Norrbotten.

– Det här kallas för breddinförande av psykosociala team och jag kommer att vara med och jobba med det. Som det ser ut nu är de flesta lokala team sina egna öar, man har ingen samverkan. Men det här möjliggör ju samarbete på ett helt nytt sätt. Det blir mindre ensamt helt enkelt, säger Malin.

Hur jobbade man med psykisk ohälsa innan det fanns psykosociala team?

– Då var det ofta en ensam kurator på varje vårdcentral som skulle ta allt. Men det funkar ju inte. Vi vet ju att den psykiska ohälsan ökar och att man nu räknar med att 30 procent av alla som söker sig till primärvården även lider av psykisk ohälsa.

Sofia Ogestad.

Hur kommer de här stora psykosociala teamen att märkas rent konkret för den enskilde patienten?

– Att alla ska få rätt behandlingsinsats utifrån den problematik de har, säger Sofia.

Malin fyller i:

– Det ska inte spela någon roll vilken hälsocentral du ringer till. Du ska få en likvärdig bedömning och behandling. Det huvudsakliga syftet är ju att förbättra vården, vilket kommer att vara bra för patienterna. Och för oss som jobbar inom psykosociala team innebär det mer kollegialt stöd.

Text och foto: Moa Höjer