Samtal som sätter patienten i centrum

Patienter som drabbas av allvarlig sjukdom reagerar väldigt olika. Genom ett nytt samtalskoncept får vårdpersonal stöd och kunskap för att möta sina patienter på rätt sätt när livet plötsligt förändras.

Läkaren László Tóth och sjuksköterskan Carina Kero Esberg står bredvid varandra vid ett runt ståbord.
Läkaren László Tóth och sjuksköterskan Carina Kero Esberg tycker att utbildningsupplägget med skådespelare var mycket givande.

På en stol sitter skådespelaren Ewa Wendt i rollen som patient. Bredvid henne sitter utbildningsledarna Helene Reimertz och Carina Modéus och agerar vårdpersonal samtidigt som ett tiotal läkare, sjuksköterskor och kuratorer på varsin stol uppmärksamt tittar och lyssnar på händelseförloppet.

Det som spelas upp är en del av samtalskonceptet ”Samtal vid allvarlig sjukdom” där vårdpersonal får möjlighet att öva på, ofta utmanande och känslosamma, samtal vid allvarliga sjukdomar tillsammans med handledare och skådespelare i rollen som patienter.

Två av deltagarna är sjuksköterskan Carina Kero Esberg och läkaren László Tóth, som båda är entusiastiska över att samtalet blir så verkligt när det spelas upp.

– Det kändes bra. Vi ville inte sluta, säger Carina Kero Esberg.

Både Carina och László menar att samtalskonceptet gör det lättare för dem som arbetar i vården att förbättra för fler patienter vid svåra samtal.

– Vi får ett verktyg för effektivt patientarbete som samtidigt sätter patienten i centrum, säger László Tóth.

Utbildningsledarna Helene Reimertz och Carina Modéus spelar upp ett patientsamtal med skådespelaren Eva Wendt som patient.

Svarta lådan

En allvarlig sjukdom kan vara cancer, KOL, ALS eller någon annan sjukdom som påverkar och förändrar patientens föreställning om livet. Patienter som får ett sådant sjukdomsbesked kan reagera på många olika sätt. Någon börjar gråta, en annan kan bli arg eller kanske helt tyst.

Då är det viktigt att uppfatta patientens nuläge och som vårdpersonal bidra till att skapa förståelse för sjukdomen och hjälpa patienten att navigera bland tankar och vilka alternativ som kan finnas till vård.

– Nu kan vi lättare nå fram och möta patienten inne i den svarta lådan som patienten kan befinna sig i efter ett sjukdomsbesked, säger László.

Samtidigt är det viktigt att tänka på att det inte går att erbjuda allt och ha svar på alla frågor.

– Jag tar med mig hur viktigt det är att lyssna och inte bara föreslå lösningar, säger Carina.

Bästa och värsta

Ett samtal vid allvarlig sjukdom handlar mycket om att bemöta patienten på ett bra sätt och hitta patientens nuläge och vad som känns viktigt just nu. En betydande del av samtalet är att prata om framtiden, både i form av att hoppas på det bästa, men också att kunna förbereda för det värsta.

Under samtalet finns det möjlighet att ställa frågor och samtidigt berätta om det finns något som är särskilt viktigt för patienten att kunna göra.

– Samtalet är en del av det personcentrerade vårdförloppet och början på palliativ vård som blir en viktig nyckel för att skapa tid, säger Rose-Marie Imoni, länssamordnare för palliativ vård.

Utbildningsledarna Carina Modéus, onkolog och Helene Reimertz, specialist i rehabiliteringsmedicin från Region Kronoberg.

Palliativ vård kallas ibland för det möjligas konst och bygger på att förbättra livskvaliteten för patienter och anhöriga som drabbas av allvarlig sjukdom, som inte är möjlig att bota och påverkar livsföreställningen.

– Många tror fortfarande att palliativ vård bara handlar om vård i livets slutskede, men det palliativa vårdförloppet kan vara långt med vårdbehov som ser ut på olika sätt. Genom palliativ vård kan det med rätt behandling vara möjligt att både lindra symtom, öka livskvaliteten och ibland även förlänga livet, förklarar Rose-Marie.

Under perioder med lindriga symtom kan det räcka med att kontakta vården vid behov, medan svårare symtom ofta kräver insatser från hela vårdteamet.

Livskvalitet

På de flesta vårdutbildningar finns det kurser i allmän samtalsmetodik med patienter, men oftast finns det inte någon inriktning för samtal vid allvarlig sjukdom.

– Upplägget med skådespelare som patienter känns jättebra. Jag flyttar gärna in det i ST-utbildningen, säger László som även är studierektor för ST-utbildningen i Norrbotten.

En annan tanke som han har för att fortsätta utvecklas är att dokumentera patientsamtal som sedan kan utvärderas för att göra förbättringar.

– Målet är att visa upp och introducera samtalskonceptet för regionens medarbetare, säger Rose-Marie Imoni.

Konceptet kommer ursprungligen från USA och är vidareutvecklat av Palliativt centrum som är en del av Region Kronoberg, Kronobergs läns kommuner och Linnéuniversitetet.

– För en del patienter kan ordet palliativ låta skrämmande, men det handlar egentligen om att skapa livskvalitet som ger värdighet och välbefinnande, säger utbildningsledaren Helene Reimertz.

I samtalsguiden kan vårdpersonalen hitta stöd för att strukturera samtalet med patienten och samtidigt få förslag på användbara fraser.

Text och foto: Anders Vikman Linder
Foto: Rose-Marie Imoni