Spridningen av vinterkräksjuka är igång

Statistik från landets laboratorier och sökningar på 1177.se visar att säsongen för vinterkräksjuka nu är igång. Både i samhället och inom vården väntas en ökning av antalet smittade under de närmaste veckorna.

Viruset som orsakar vinterkräksjuka är mycket smittsamt. God handhygien skyddar mot smitta, både inom hälso- och sjukvården och i övriga samhället. För att minska smittrisken bland inneliggande patienter behöver rutinerna för god vårdhygien inom sjukvård och omsorg följas.

Personer som har vinterkräksjuka eller misstänker att de kan ha smittats, exempelvis efter att ha tagit hand om en sjuk person, ska vara extra noga med handhygienen och bör inte hantera livsmedel som andra ska äta.

Det är också viktigt att det finns möjlighet att tvätta händerna där många är samlade, till exempel på skolor, förskolor och andra offentliga miljöer för att förhindra smittspridning. Pappershanddukar, inte handdukar av tyg, bör användas på arbetsplatser, skolor och förskolor.

Läs mer om vinterkräksjuka på 1177.se