"Det handlar ofta om patienter som inte har gått till tandläkaren på åratal"

Att laga och behandla tänder under narkos är ett sätt att hjälpa patienter som annars kanske inte skulle gå till tandläkaren. I Kalix har Folktandvården inlett ett framgångsrikt samarbete med dagkirurgiska enheten.

Två sjukvårdspersonal i operationssal
Tandläkaren Sebastian Forsberg och Slavica Grba som är arbetsledare för operation är båda nöjda med lösningen att tandvårdspatienter kan få behandling under narkos i Kalix.

Slavica Grba, arbetsledare för operation i Kalix, tycker det känns roligt och bra att kunna ta emot tandvårdspatienter.

– Det här är en speciell grupp av patienter som antingen har tandvårdsrädsla och inte klarar av att göra sin behandling i vaket tillstånd, eller så har de intellektuell funktionsnedsättning, som gör att det är svårt att ge dem behandling när de är vakna, säger hon.

Slavica Grba är glad att få ta emot tandvårdspatienter på dagkirurgin i Kalix.

Dagkirurgin öppnade igen

Narkosavdelningen i Kalix öppnade igen 2021 efter nio års stängning i syfte att korta operationsköerna efter pandemin. Kirurgerna kommer hitresande från andra sjukhus, men operationssköterskor, narkossköterskor och narkosläkare finns på plats.

De startade med operationer av ljumskbråck, urininkontinens och framfall med lokalbedövning. I takt med att trycket i köerna lättade kunde de ta sig an allt fler typer av operationer och våren 2022 började de även med narkos. Förutsättningen är att patienten kan åka hem samma dag.

Även historiskt, fram till stängningen av operationsavdelningen 2012, gjordes tandnarkoser i Kalix och nu är också den verksamheten i gång igen. Sedan januari samarbetar man med Folktandvården. Varannan torsdag är reserverad för tandvård under narkos, något som under det senaste årtiondet bara har erbjudits i Piteå.

Slavica Grba och Sebastian Forsberg känner att de har jobbat upp ett bra samarbete.

Lugn miljö

Det har lett till en ännu större variation i jobbet på narkosavdelningen och är ett bra alternativ för patienterna tycker Slavica Grba.

– Vi har en egen ingång hit och det kommer bara en tandpatient per dag så de tycker att det är en väldigt lugn miljö hos oss. De blir mindre stressade och känner sig tryggare, säger hon.

I Kalix utförs tandvårdsbehandlingar som tar lite längre tid. De kan börja klockan 8 på morgonen och hålla på ända till klockan 14 innan de väcker patienten som sedan övervakas ett par timmar före hemfärd. När det blir så långa behandlingar avlöser personalen varandra för raster och lunch under arbetsdagen.

– Då hinner tandvårdspersonalen göra allt som behövs och efteråt är patienterna klara och behöver inte kallas till någon ny behandling, säger Slavica Grba.

Tandläkaren Sebastian Forsberg och Slavica Grba som är arbetsledare för operation är båda nöjda med lösningen att tandvårdspatienter kan få behandling under narkos i Kalix.

Vid tandbehandlingarna kommer det tandläkare antingen från Luleå eller från Folktandvården i Kalix. Från Folktandvården i Kalix kommer även tandsköterskorna, medan narkosavdelningen ställer upp med narkossköterskor och narkosläkare.

Sebastian Forsberg är anställd som tandläkare på Folktandvården i Kalix sedan 1,5 år tillbaka och en av dem som har fått börjat behandla sövda patienter.

Omfattande tandsanering

Att behandla en patient sovande är annorlunda konstaterar han.

– Vanligtvis kanske man jobbar så mycket man hinner på en timme och har fokus på en grej. Här försöker man tandsanera en patient så mycket det går under flera timmar.

Det handlar ofta om patienter som inte har gått till tandläkaren på åratal, berättar han.

– De går omkring med smärtan tills den är outhärdlig eftersom de är så rädda och till slut är det många tänder som antingen måste lagas eller tas bort.

Inför en behandling under narkos går Sebastian Forsberg noggrant igenom röntgenbilderna som finns och gör en noggrann planering.

Noggrann planering

Innan en tandnarkos ska äga rum ska patienten vara noggrant röntgad och undersökt hos en specialist. Själv lägger han mycket tid på planeringen av behandlingen då han går igenom specialistens utlåtanden och röntgenbilderna. Det går att ta kompletterande röntgenbilder under narkosen men det mesta ska vara klart.

En nackdel är att de inte kan prata med patienten under behandlingen.

– Man kan ju stöta patrull, att det till exempel visar sig att det är en tand som måste tas bort som man inte hade tänkt ta bort. Då måste man ta ett beslut medan patienten sover.

Det gäller därför att ha pratat igenom så mycket som möjligt i förväg, så att patienten är beredd på att sådant kan dyka upp, menar han.

Atmosfären på dagkirurgin är lugn, vilket gör att patienterna känner sig tryggare, berättar Slavica Grba och Sebastian Forsberg.

Goda resultat

Men mest ser han fördelar med tandnarkos. Arbetet har varit roligt och tillfredsställande i och med att det blir så goda resultat för patienterna – även om de så klart kommer känna sig ömma i munnen en tid efteråt.

– De här patienterna är så rädda och har så stora bekymmer, men sedan kan de få hjälp med nästan allting på en gång hos oss. Senaste gången tog vi bort nio tänder och lagade sju, berättar han.

Under behandlingen är patienten som vid alla narkoser intuberad och kopplad till narkosapparaten och övervakas noga av narkospersonalen.

– Om tandläkaren ber om det kan vi göra intuberingen nasalt, men för det mesta går det att intubera genom munnen och då får man jobba på ena sidan i taget. När vi förflyttar tuben kan tandläkaren och tandsköterskan få en liten paus i jobbet, berättar Slavica Grba.

Vilka patienter som bör få tandvårdsbehandling under narkos beslutas av specialisten på orofacial medicin, OFM, vid Tandvårdens kompetenscentrum i Luleå. Narkosläkarna gör den medicinska bedömningen.

När en patient blir behandlad under narkos försöker man åtgärda allt som behövs på en gång vilket kan ta flera timmar, berättar tandläkaren Sebastian Forsberg.

Bra samarbete

Slavica Grba tycker att samarbetet med tandvårdspersonalen fungerar utmärkt och att det är praktiskt att de finns i samma hus.

– De kommer hit i förväg och kollar att all utrustning fungerar och finns på plats och behövs det något ytterligare är det enkelt att hämta det eftersom vi ligger i samma hus. Sedan körs det tillbaka till Folktandvården som finns längre bort i samma hus för att diskas och steriliseras. Så det är smidigt och bekvämt, säger hon.

Sebastian Forsberg i sin tur är mycket nöjd med samarbetet med narkospersonalen.

– Det har funkat jättebra.

Text och foto: Frilansjournalist Ulrika Vallgårda/Yours