Thyra Löwenmark disputerar

Thyra Löwenmark, ST-läkare vid ortopedin, Sunderby sjukhus, disputerar den 26 april.

Thyra Löwenmark

Thyra Löwenmark är anknuten till Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet och försvarar sin avhandling Tarmfloran hos patienter med kolorektalcancer – betydelsen av Parvimonas micra.

Thyra Löwenmark - Publikationer

Opponent: Per Hellström, professor/överläkare, Akademiska sjukhuset. Huvudhandledare: Richard Palmqvist.

Datum: Fredag den 26 april kl. 13:00 - 16.00.

Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå, föreläsningssal Betula (under Medicinska biblioteket i markplan i anslutning till byggnad 6M).