Uniform på jobbet-dagen: ”Jättepositiv ur ett beredskapsperspektiv”

Idag, den 17 april, är det Uniform på jobbet-dagen, en dag som genomförs för att synliggöra Hemvärnet. Dagen är kanske mer aktuell idag än någonsin tidigare. ”Just nu har vi ett väldigt instabilt omvärldsläge”, säger Per Wågström, säkerhetschef vid Region Norrbotten.

Moa Lygren
Moa Lygren arbetar som strateg på hållbarhetsenheten i regionen och är med i Hemvärnet som hundförare.

I demokratins tjänst, på hållbarhetsenheten i regionen, jobbar Moa Lygren som strateg. Det hon framför allt jobbar för är allas rätt till ett liv fritt från våld, barns rättigheter och jämställdhet. När hon inte gör det arbetar hon på annat håll för att ytterst kunna skydda mänskliga rättigheter och demokratin.

– Jag har två olika specialiteter. Dels i mitt yrke, dels som hundförare i Hemvärnet. Jag får kunskap från båda delarna som kan tillämpas på varandra.

Hennes fritidssysselsättning har länge varit att träna med hund och därför var det inte ett stort steg att gå med i Hemvärnet som hundförare.

– Att vara med i hemvärnet är också att göra samhällsnytta utifrån att vi är med på exempelvis eftersök av försvunna personer. Där är hunden väldigt viktig.


Moa Lygren gjorde sin första övning i Hemvärnet 2018.

Tar i lite extra

Eftersök gör de ihop med olika delar av civilsamhället och polisen, som också är dem som begär att Hemvärnet ska närvara. Moa själv har varit på två eftersök. Det ena slutade lyckligt då personen hittades vid liv, det andra mindre lyckligt.

– Man tar alltid i lite extra för att försöka hitta någon, förhoppningsvis vid liv. Men också för att anhöriga får ett avslut när vi påträffar någon död, säger hon.

Att vara med i Hemvärnet innebär för Moa att hon har åtta dygn övning per år samt kompletterande utbildningar. Övningarna har arbetsgivaren inte rätt att neka.

– Jag har gjort upp med alla chefer jag haft och har aldrig känt att det varit några problem. Jag är särskilt glad över att vi alltid kunnat lösa det så jag har kunnat vara med på eftersök.

Positiv till uniform

Idag bär hon sin uniform på jobbet. Något som närmsta chef måste godkänna via ett formaliserat kontrakt, som Hemvärnet tagit fram.

Finns det dem som blir oroliga av att se någon i uniform?

– Jag tror det finns dem som har uppfattning om att man skulle kunna bli rädd. Men jag har bara träffat dem som är väldigt positiva till det, säger Moa Lygren.


Moa och hennes hund Catla under Uniform på jobbet-dagen 2023. Privat foto.

En som är positiv till Uniform på jobbet-dagen är Per Wågström. Han arbetar som säkerhetschef vid Region Norrbotten.

– Ur ett beredskapsperspektiv är den här dagen jättepositiv. Det är ett sätt att åskådliggöra den situation som Sverige som nation befinner sig i. Just nu är det ett väldigt instabilt omvärldsläge, säger han.

Säkerhetstänket alltid där

Enligt honom gör läget vi befinner oss i nu att det krävs mycket planering gällande regionens beredskapshöjande åtgärder. Han berättar också att säkerhetstänket alltid finns där, oavsett hur omvärldsläget ser ut.

– Det har blivit mycket mer aktualiserat utifrån den hotbild som faktiskt finns nu. Framför allt är det en ökad underrättelseinhämtning gentemot regionen. Det vill säga att man gör efterfrågningar av regionens förmågor och kapaciteter.

För Per har det här inneburit att det finns fler resurser till arbetet med just säkerhetsfrågor och beredskap.


Per Wågström är positiv till Uniform på jobbet-dagen.

– Det pågår en samverkan med Försvarsmakten där vi ser över hur vi ska jobba tillsammans vid höjd beredskap. Det vill säga vår totalförsvarsplanering, säger Per.

Som en del i civilförsvaret vad skulle regionens uppgift vara vid en sådan situation?

– Det är samma som nu. Att primärt bedriva hälso- och sjukvård. Samt efter omständigheterna fortsätta med regionens ordinarie uppdrag så långt det går.

När vi ställer frågan till honom om eventuell oro som kan uppstå när vår omvärld ser ut som den gör nu, svarar han att det pågår ett nationellt arbete för att stärka robustheten i hela Sverige.

– Vi tittar framför allt på lokaler och personalförsörjning. Att det bland annat finns redundans för el, värme och vatten. Därefter ser vi över vår personals utbildningsbehov kopplat till krigssjukvård och var de ska planeras i regionen.


Moa ser till att allt med uniformen sitter som det ska.

Rätt person på rätt plats

Förutom att Per Wågström är säkerhetschef i regionen är han också reservofficer i försvaret. Det pågår en dialog med Försvarsmakten där man ser över vilka befattningar och personer som behövs i regionen vid höjd beredskap.

– Rätt person måste finnas på rätt plats, där personen gör störst nytta.

För Pers del skulle det innebära att han avslutar sin tjänstgöring som reservofficer.

– Min tjänst i organisationen regionen väger starkare än behovet för Försvarsmakten, säger han.

Text och foto: Henny Bucht