Vägen framåt för palliativ vård

Älvsbyns kommun har i samarbete med Region Norrbotten stått värd för en länsgemensam workshop med fokus på palliativ vård. Medverkade gjorde 120 personer från regionen och de fyra kommunerna i Piteå älvdal.

Åhörare i en samlingslokal, vända mot en föreläsare.
Deltagare från Region Norrbotten och de fyra kommunerna i Piteå älvdal samlades för att tillsammans hitta vägar för att förbättra den palliativa vården.

Arrangemanget genomfördes under ledning av Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Älvsbyn, och Johanna Mårdh, verksamhetsutvecklare för södra länsdelen i division Nära. Flertalet professioner deltog, däribland socialchefer, samordnare, sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och handläggare.

Målet med workshopen var att sprida kunskap, men framför allt att hitta konkreta förändringar i verksamheterna som kan leda till en förbättrad vård för patienter med palliativa vårdbehov.

– Det finns mycket att vinna på att förstå varandras arbete och kunna skapa en meningsfull helhet tillsammans, säger Johanna Mårdh.

Rose-Marie Imoni är länssamordnare för palliativ vård i Region Norrbotten. Till höger Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Älvsbyns kommun.

Följt patientens väg

Rose-Marie Imoni, länssamordnare inom palliativ vård, berättade om data på nationell nivå och länsdelsnivå och lyfte fram de senaste rönen, både inom specialist- och primärvården. Det palliativa rådgivningsteamet i länsdelen presenterade sig och sitt arbete.

Därefter redogjordes för resultatet av en flödeskartläggning av en palliativ patient, en genomgång som gjorts i samarbete mellan den palliativa vårdavdelningen på Piteå sjukhus och Älvsbyns kommun.

Under dagen gavs flera professioner från olika huvudmän möjlighet att tillsammans identifiera vad som saknas och vilka aktiviteter som är prioriterade i de olika kommunerna. En uppföljning för varje kommun – Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå – är planerad för att motivera att workshopen ska leda till en faktisk förändring.

I ett samarbete mellan Region Norrbotten och Älvsbyns kommun har en flödeskartläggning av palliativ vård genomförts.

Under dagen fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera möjliga förbättringar.

Foto: Johanna Mårdh