Vårens vaccinationer mot covid-19 har startat

På vaccinationsmottagningen Luleå vid Hertsöns hälsocentral är det full fart på vaccineringen. 433 personer beräknas bli vaccinerade under dagen.

Kö vid vaccinationsmottagning

Med en jämn ström av bokade personer som vill få vaccin blir det bara tillfälligt korta köer utanför vaccinationsmottagningen.

Eva Westerberg som jobbat med vaccinationerna ända sedan starten håller koll på insläppet. Några som bokat tid utan att ha åldern inne har nekats vaccination.

Jan Wennskog och Jan Rollén fick köa ett par minuter innan insläpp. Båda hade bokat tid direkt när det blev möjligt för några veckor sedan.

Anita Johansson som vaccinerar i snitt 200 personer per dag fick vila fötterna ett par minuter för att berätta om jobbet.

– Jag har jobbat vid alla vaccinationsomgångar och ibland har det slumpat sig så att jag vaccinerat samma person vid flera tillfällen. Att komma ihåg att dricka vatten och ha bra skor är viktigt när det hela tiden kommer nya som ska vaccineras, säger Anita.

Vilka rekommenderas vaccin

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024.

Genom en påfyllnadsdos vaccin nu under våren ges ett fortsatt skydd mot allvarlig sjukdom för dessa grupper. Skyddet som vårdosen ger är viktigt inte bara nu och i sommar utan även i samband med en möjlig tidig hösttopp, innan det är dags att fylla på med vaccin igen inför vintersäsongen.

Hösten 2024 kommer fler rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller till exempel de som är äldre, gravida eller har någon sjukdom som ökar risken att bli allvarligt sjuk.

Läs mer om vaccination och boka tid på 1177.se eller på telefon: 010-452 63 03.