Karriär: specialistundersköterska

När vården skriker efter personal är undersköterskor inget undantag och nu ökar yrkets status. Yrkestiteln är på väg att bli skyddad och nya karriärvägar öppnas. Jesse Perttunen, Helena Sinnett och Eva Poromaa Siekas har alla valt att satsa på att vidareutbilda sig till specialistundersköterskor.

Specialistundersköterska

 

År 2022 fanns det 177 000 undersköterskor i Sverige enligt SCB. Yrkesrollen behöver stärkas har man påtalat från flera håll i många år, inte minst för att det är en brist på undersköterskor som bara förväntas växa i och med stora pensionsavgångar.

Regeringens utredare föreslog redan 2017 att undersköterskeyrket bli en skyddad titel med legitimation som man ansöker om hos Socialstyrelsen. Från och med 1 juli nästa år blir det verklighet.

Viktig grupp

– Från att man när Sunderby sjukhus startade försökte fasa ut massor av undersköterskor för att ersätta dem med sjuksköterskor, har man i regionen idag nog insett hur viktig vår grupp är för att vården ska fungera. Att vara undersköterska är dessutom världens roligaste jobb och vi vill ju att arbetsgivaren ska satsa på oss, säger Lena Vikberg, undersköterska på akuten Sunderbyn.

Hon har fyrtio års erfarenhet och arbetar för närvarande heltid som förtroendevald hos Kommunal i Norrbotten.

Lena Vikberg, Kommunal, tycker att Region Norrbotten ska verka för fler utbildningar till specialistundersköterska, men också inrätta fler tjänster.

Högre lön

Även behovet av karriärvägar i yrket har länge efterfrågats, bland annat av fackförbundet Kommunal.

– Ett sätt att göra yrket mer attraktivt är att öppna för möjligheten att vidareutbilda sig till specialistundersköterska så att man får chans att vidareutveckla sig och få högre lön, säger Lena Vikberg.

På senare år har fler och fler yrkeshögskoleutbildningar till specialistundersköterska startats. Det finns idag specialistutbildningar inom till exempel demensvård, vård av multisjuka äldre, akutsjukvård, intensivvård, psykiatrisk vård, palliativ vård, barnsjukvård och ambulanssjukvård.

Jesse Perttunen arbetar på ambulansen i Sunderbyn. Han gillar omväxlingen i arbetet och adrenalinkickarna.

Bästa jobb

I Norrbotten startades för några år en specialistutbildning hos Lernia i ambulanssjukvård och den har Jesse Perttunen, 30 år, i Luleå gått.

Efter omsorgsprogrammet i gymnasiet vikarierade han på ortopeden, därefter har han jobbat i många år först på akuten, sedan på ambulansen.

– Det är det bästa jobb man kan ha. Jag har alltid varit intresserad av adrenalinkicken man får i det akuta, snabba och intensiva. Jag tycker om att möta många olika sorters patientfall och att den ena dagen inte är den andra lik, säger han.

Efter fem år hos ambulansen sökte han in på den då nystartade ambulanssjukvårdarutbildningen hos Lernia för tre år sedan.

– Jag ville dels få mina kunskaper på papper, men även få en grundligare förståsele för vad prehospital sjukvård innebär.

Även hans arbetsgivare tyckte det var en bra idé.

Ledningsansvar i ambulansen

Som ambulanssjukvårdare arbetar han alltid i team med en sjuksköterska. De har i mångt och mycket samma arbetsuppgifter men de skiljer sig också.

– Vid till exempel en större olycka eller katastrof har sjuksköterskan det medicinska ansvaret, medan jag har ledningsansvaret, håller kontakten med SOS, räddningsledaren och kallar in mer resurser vid behov.

Han läste utbildningen samtidigt som han arbetade och fick inlagt studiedagar från arbetsgivaren när han behövde vara på plats på skolan.

– Det var en jättebra utbildning med väldigt bra lärare. De var själva sjuksköterskor och lärde ut till oss vad de ville att vi skulle kunna om frakturer, buksmärtor, det medicinska och om läkemedel.

Efter specialistutbildningen ökade lönen med 1 300 kronor.

Det var under pandemin då de tog emot så många svårt sjuka patienter som Helena Sinnett kände ett behov av att vidareutbilda sig.

Helena Sinnett, 42 år, från Boden, arbetar på IVA i Sunderbyn.

– Det är världens bästa jobb. Det är jätteroligt och varierande.

Redan när hon var 16 år arbetade hon extra i äldrevården, hon blev färdig undersköterska 2004 och arbetade först i äldreomsorgen, därefter på ortopeden i ett år och därefter, från 2007, har varit på Iva.

Två år på distans

Det var under pandemin som hon kom på idén att läsa till specialistundersköterska och fann en tvåårig distansutbildning i anestesi, operation och intensivvård på halvfart i Göteborg.

– Vi hade så många svårt sjuka patienter så jag kände ett behov av att öka min kompetens, berättar hon.

Hon har aldrig haft någon längtan efter att bli sjuksköterska, utan vill arbeta med omvårdnadsbiten, därför var utbildningen till specialistundersköterska det naturliga valet.

Idag har hon en mycket bättre förståelse för vad de gör och hur de tänker på Iva och en bättre klinisk bild av patienterna.

– Jag har lärt mig väldigt mycket.

Hon bekostade utbildningen själv, men efteråt har hon fått en löneförhöjning på 2 000 kronor.

Eva Poromaa Siekas i Kiruna har nyss påbörjat en utbildning till specialistundersköterska inom intensivvård, anestesi och operation.

På Ivak i Kiruna arbetar Eva Poromaa Siekas, 50 år. Hon har varit undersköterska sedan 1990 och jobbat åt regionen, kommunen och privata arbetsgivare.

I höst har hon börjat en tvåårig specialistundersköterskeutbildning på distans i Linköping och är en av de som kan utnyttja den nya möjligheten att arbeta 50 procent samtidigt som hon får en studielön av regionen på 10000 kronor för halvtidsstudier. Den som studerar heltid får det dubbla.

– Jag ville fördjupa mig mer i det jag jobbar med dagligen, säger hon.

En gång i månaden reser hon till Linköping och de resorna får hon betala själv. Hittills har hon varit på en träff.

– Det var jätteroligt, spännande och givande att träffa alla som kommer med olika erfarenheter. Det verkar vara en ganska tuff utbildning, men det är det värt i och med att det är det här jag vill göra.

Alla fyra hoppas att regionen ska försöka få till stånd fler utbildningar till specialistundersköterska i länet och satsa mer på att tillskapa tjänster för och anställa denna nya yrkeskategori.

Jesse Perttunen och Helena Sinnett har båda valt att vidareutbilda sig till specialistundersköterskor. Lena Vikberg, Kommunal, tycker det är viktigt att det öppnas nya karriärvägar eftersom att vara undersköterska är ”världens roligaste jobb”.

Text och foto: frilansjournalist Ulrika Vallgårda/ Yours