Viktigt att hålla koll på regionens kemikalier

Risk för frätskador, cancer, förgiftning, brand och explosion, men också skador på miljön – det är orsakerna till att regionen som arbetsgivare har krav på sig att inventera alla kemikalier. Varje enhet ska också utse ett kemikalieombud.

Sjuksköterskan Moa Gustafsson tittar in i kameran.
Sjuksköterskan Moa Gustafsson är kemikalieombud på post-op.

Moa Gustafsson, sjuksköterska på post-op, tackade för ett år sedan ja till att bli kemikalieombud på sin enhet.

– Jag tyckte det var kul att få ett eget ansvarsområde, säger hon.

Tillsammans med enhetschefen Berit Johansson gick hon en webbaserad introduktionsutbildning på cirka två timmar för att skola in sig i den nya rollen.

Hennes uppdrag är att inventera alla kemikalier som enheten hanterar och skapa en förteckning över dem i ett särskilt datasystem som hon har fått lära sig använda.

Skapa rutiner

Hon har kunnat göra inventeringen mellan sina ordinarie arbetsuppgifter när det blivit en lucka och har inte räknat efter hur många timmar hon har lagt på det. Hon tycker inte att det har känts besvärligt eller svårt, däremot som ett angeläget uppdrag.

– Det är en arbetsmiljöfråga att ha koll på kemikalier som är potentiellt farliga och att skapa rutiner kring dem.


Moa Gustafsson, sjuksköterska och kemikalieombud, och Berit Johansson, enhetschef, tycker det är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv att ha koll på sina kemikalier på arbetsplatsen.

På hennes enhet har hon inte hittat några ämnen som är cancerogena, men en del kemikalier är brandfarliga och behöver förvaras i särskilda skåp.

– Mest är det olika sorters sprit som vi har här; handsprit, ytsprit och så.

Inventering en gång per år

Berit Johansson tycker att det känns skönt att ha fått inventeringen avklarad. I fortsättningen ska den göras en gång per år.

– Det har gått väldigt smidigt. Moa har gjort det jättebra och det är tryggt att veta. Plötsligt kommer det något nytt medel som vi inte känner till och då behöver vi ha koll på det och hur det ska förvaras och hanteras, säger hon.

Ulf Viklund är chef för Regionen Norrbottens FM-enhet (Facility management) vid division Regionstöd och sedan ett år tillbaka tillförordnad kemikaliesamordnare för hela regionen i väntan på en omorganisation då tjänsten ska tillsättas av en ordinarie.

– Vi har lagkrav på oss att inventera och riskbedöma alla kemikalier vi har och hanterar, berättar han.

"Vi har lagkrav på oss att inventera och riskbedöma alla kemikalier vi har och hanterar”, berättar Ulf Viklund. Han vill uppmana alla enhetschefer att utse ett kemikalieombud i sin respektive verksamhet.

Kraven runt kemikalier på arbetsplatser regleras i arbetsmiljölagstiftningen där det står att man måste ha en förteckning över sina kemikalier. Det finns också paragrafer om att alla kemikalier ska riskbedömas och andra paragrafer som föreskriver hur särskilt farliga kemikalier ska hanteras.

Flera krav på kemikaliehanteringen finns i Miljöbalken, där det bland annat finns regler om produktval, det vill säga att man ska sträva efter att välja mindre hälso- och miljöfarliga produkter.

Får utbildning

Kemikalier finns inom de flesta enheterna i regionen och det är kemikaliesamordnarens uppgift att se till att informationen om gällande krav går ut till alla. Till hjälp har Ulf Viklund konsultföretaget Goodpoint.

Ansvaret för riskbedömning och inventering ligger på enhetscheferna, men de kan delegera arbetsuppgifter som exempelvis inventering och riskbedömning till ett kemikalieombud i varje verksamhet.

– Ofta är det en undersköterska eller sjuksköterska, berättar Ulf Viklund.

Dessa utbildas av den upphandlade konsulten Goodpoint och får sedan fortlöpande information via nyhetsbrev och på Insidan samt kontinuerligt stöd om det uppstår frågor.

Fler behövs

Än så länge är drygt 200 ombud utsedda, men det saknas nästan lika många.

– Alla har inte tagit tag i detta ännu, men det är bara att höra av sig, säger Ulf Viklund med en blinkning till alla enhetschefer.


Moa Gustafsson och Berit Johansson visar vilka typer av kemikalier som hanteras på post-op. Mest är det sprit, men också ultraljudsgel räknas till kemikalierna.

Inom vården är det vanligast med kemikalier i olika typer av handsprit, aceton, produkter som används vid provtagningar och rengöringsmedel. Inom fastighetsskötsel kan det handla om till exempel låssprayer, smörjmedel, målarfärger, färgborttagningsmedel och andra typer av rengöringsmedel. Därutöver finns det laboratorier som använder mycket kemikalier.

Diskmedel räknas som kemikalier, däremot inte handtvål. Även vissa medicintekniska produkter räknas som kemikalier.

På etiketterna till de farligaste kemikalierna finns en röd fyrkantssymbol, en romb.

Ordning och reda

Det är olika hur kemikalierna ska förvaras, beroende på farlighet. Vissa kanske måste stå i ett plåtskåp, andra kan förvaras ute på avdelningar i ett förråd.

Säkerhetsdatablad till alla produkter finns digitalt i kemikaliehanteringssystemet iChemistry. Där framgår det vad man ska göra om man får kemikalier på huden eller i ögat eller om man råka svälja.

Kemikalieombuden ska gå igenom vilka kemikalier som finns i deras enhet och registrera dem i systemet iChemistry.

–  Du ska också rensa ut onödiga produkter och se till att det är ordning och reda, säger Ulf Viklund.


Kemikalier som är extra farliga är märkta med en röd fyrkant på högkant, en romb.

Därutöver behöver kemikalieombuden lära sig vilka de största farorna är med kemikalierna som hanteras inom deras respektive verksamhet. På sikt ska alla göra en riskbedömning av sina kemikalier.

–  Om det inte finns en medvetenhet om riskerna kan det hända att medarbetare använder kemikalierna på ett sätt som kan vara farligt både omedelbart och på sikt, ifall produkten till exempel är cancerframkallande, säger Annika Edlund, en av de konsulter på Goodpoint som arbetar med Region Norrbotten.

Omfattande arbete

Ombuden har också möjlighet att skaffa sig en överblick av kemikaliehanteringen på sin arbetsplats genom att gå en kemikalierond utifrån en framtagen mall tipsar hon.

Det är ett omfattande arbete som har inletts i Region Norrbotten.

–  Just nu pågår den första inventeringen och den ska leda till att både varje avdelning och regionen som helhet ska få kontroll över sitt kemikalieinnehav. Det är först när vi har gjort detta som vi mer i detalj kan titta på vilka farligheter som regionens kemikalier innebär och kan vidta åtgärder om det behövs, säger Annika Edlund.

Text och foto: Ulrika Vallgårda, frilansjournalist/Yours

Fotnot: Detta är en repris. Artikeln publicerades första gången 11 april 2024.