Hälsocentral i Region Norrbotten

Arjeplogs hälsocentral

Hos oss finner du olika yrkeskategorier under samma tak. Vi har god kompetens och lång erfarenhet inom olika områden vilket gör att vi kan ge dig ett professionellt omhändertagande och ett gott bemötande dygnet runt.

Utöver specialistläkare i allmänmedicin har vi distriktssköterskor, ambulanssjuksköterskor, mottagningssköterskor, barnmorska (BHV och MHV), sjukgymnast, arbetsterapeut, fotvårdare och beteendevetare.

Vi arbetar aktivt med egenvård och kan bistå dig om du vill gå ner i vikt, sluta röka, hantera stress eller få råd om kost och motion.

Tidsbeställning och rådgivning

Vi har ett automatiskt återuppringningssystem. Ring och följ instruktionerna.
Telefon: 0961-148 01.

Avbokning av besök

Om du inte avbokar avtalad besökstid senare än 2 timmar (kl 15.00) innan stängningsdags dagen före bokad tid skickas räkning för besöket (frikort gäller inte). Detta gäller även kostnadsfria besök hos distriktssköterska, barnmorska, BVC-läkare.

 • Öppettider

  Fredag 08:00-15:30
  Måndag-Torsdag 08:00-16:30
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:30-16:30
 • Växeltelefonnummer

  0961-148 00
 • Telefonnummer

  0961-148 01

Vägbeskrivning

Kommer du från väster (Norge) efter väg 95 svänger du höger i korsningen vid Silvermuseet Följ därefter skyltarna. Kommer du från öster (Arvidsjaur) svänger du vänster i korsningen vid Silvermuseet. Följ därefter skyltarna. Om du kommer in till Arjeplog från Slagnäs och Sorsele (väg 609) svänger du höger när du kommer fram till väg 95. Följ denna ca 500 m och sväng sedan höger vid Silvermuseet. Följ därefter skyltarna.

Sjukvårdsrådgivning: ring 1177

Vid allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada: ring 112

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Karin Berlin

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Lorenz Risk-Plotzki

Medicinskt ledningsansvarig (MLA)
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Arjeplog har en ambulans som är bemannad dygnet runt. Dessutom finns en reservambulans som kan bemannas när behov uppstår.

Vårt arbetsfält är stort. Arjeplogs kommun har en yta som Skåne och Blekinge tillsammans, eller som hela Värmland, och närmaste sjukhus ligger vid kusten. Vid larm om sjuk-/olycksfall i fjällvärlden och vidaretransport till sjukhus i ett senare skede kan detta innebära 70-80 mils körning för en och samma patient innan bilen åter backas in i garaget

Besök som inte är relaterade till direkt sjukvård, t ex körkortsintyg, livsmedelsintyg, friskintyg för utlandstjänst med mera, tar vi endast emot i mån av tid. Räkna med väntetider då vi prioriterar sjukvård och hälsovård.

Hos BHV  får du hjälp med kontrollen av ditt barns utveckling, såväl den fysiska, språkliga som sociala. BHV kan förmedla kontakt till allmänläkare, barnläkare eller barnpsykolog om detta behövs.

Kerstin Juntti Laestander

Barnmorska
Växel:
0920-28 40 00

Vi lämnar ut diabetestekniska hjälpmedel mån-fre, 09.00-12.00. Övriga tider efter överenskommelse.

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Piteå upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna.

Dietistmottagningen Piteå

Till oss kommer du på remiss från läkare, framför allt från Arjeplogs hälsocentral, men även från andra sjukvårdsinrättningar.

Du kan även söka direkt utan att ha en remiss. Du fyller då i en direktanmälan och lämnar den till oss. Direktanmälan kan du även fylla i elektroniskt via 1177.se. Du sätts upp på väntelistan och kontaktas när det blir din tur.

Öppettider och kontakt

Rehabavdelningens öppettider: mån-fre, 07.00-16.00.

Vi har ett automatiskt återuppringningssystem. Ring och följ instruktionerna.
Telefon: 0961-148 01

Alla besök på hälsocentralen bokas. Ring därför i förväg. Alla uteblivna besök debiteras. Avbeställ därför besöket om du inte kan komma.

Läkarmottagningens sjuksköterskor svarar för telefonrådgivning, tidsbokning och har även ansvar för viss labbverksamhet och provtagning.

Läkarmottagningens undersköterskor servar läkarna och sköter största delen av provtagningen, såväl internt, det vill säga prover som våra egna läkare ordinerat, som externt till andra vårdgivare.

Öppettider

Måndag-torsdag, 8.00-12.00 och 13.00-16.30
fredag, 8.00-12.00 och 13.00-15.30

Tidsbeställning och rådgivning

Vi har ett automatiskt återuppringningssystem. Ring och följ instruktionerna.
Telefon: 0961-148 01

På Arjeplogs hälsocentral finns en fotvårdsspecialist.

De behandlingar som utförs är medicinsk fotvård på remiss. Remissen ska vara utfärdad av läkare eller diabetessköterska.

Telefon: 0961-148 31

Syftet med Mödrahälsovård(MHV) är att ge er som blivande föräldrar och ert barn bästa möjliga start i livet. Blivande föräldrar erbjuds ett medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under graviditeten.
Barnmorskan har ett nära samarbete med specialistmödravården (gynekolog), distriktsläkare, fysioterapeut/sjukgymnast och barnhälsovård.

Hos barnmorskan kan du få graviditetstest utfört när mensen uteblivit mer än en vecka. Graviditetstestet är ett enkelt urinprov och är kostnadsfritt. Normalt blir du inskriven på MHV när graviditeten beräknas ha förflutit ca 10 veckor, och fram till förlossningen gör du normalt 8-12 besök.

På MHV går du på kontroller under din graviditet och till barnmorskorna kan du vända dig med dina frågor och funderingar.

Preventivmedelsrådgivning

Här får du hjälp med preventivmedelsrådgivning, graviditetstest, information om aborter, information om och möjlighet att testa dig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Kvinnor under 26 år får gratis preventivmedel ((p-piller, spiral, p-spruta, p-plåster, p-ring) om man är skriven i Norrbottens län.
Kondomer är gratis för dig som är under 26 år och dessa får du i samband med rådgivning.

Du som är under 21 år får dagen efter-piller gratis hos oss.

Gynekologiska hälsokontroller

Alla kvinnor i Norrbotten som är mellan 23 och 50 år kallas var tredje år till cellprovtagning från livmodertappen. Kvinnor mellan 51 och 64 år kallas var femte år. 

Tiderna får du via kallelse och provet utförs på din barnmorskemottagning.

 

Det finns tillfällen i livet då en samtalskontakt är ett sätt att gå vidare och må bättre. På Arjeplogs hälsocentral finns tillgång till kurator.

Du kan kontakta oss vid exempelvis:
 • kriser vid sjukdom, trauma, livskris, sorg, misshandel, relationsproblem
 • lätta och medelsvåra tillstånd av depression, ångest och sömnbesvär
 • stressrelaterad ohälsa
 • psykosomatiska tillstånd
 • kronisk benign smärta.

Telefon

0961-148 01, knappval 1.

Telefontid

Måndag och tisdag kl. 10.00-11.20
Onsdag och fredag kl. 10.00-11.00

Nu finns en mobil servicepunkt i Pite älvdal. Det är en vit sjukvårdsinredd skåpbil som kan ge enklare vård i byar långt från närmaste hälsocentral. Du bokar tid som vanligt på din hälsocentral och kan bara göra besök med en bokad tid.

Den mobila servicepunkten är bemannad med en undersköterska som bland annat kan ta hand om:

 • Provtagning
 • Blodtryckskontroll
 • Mindre omläggningar
 • Suturtagning

Den mobila servicepunkten finns tillgänglig jämna veckor

Måndag

 • Långträsk, Handlarn, klockan 9-11
 • Glommersträsk, Kyrkan, klockan 13-15

Onsdag

 • Laisvall, Fjällcampen, klockan 9-11
 • Slagnäs, Församlingsgården, klockan 13-15

Torsdag

 • Moskosel, Navet, klockan 9-11

Alla besök på sjuksköterskemottagningen bokas. Ring därför i förväg när du behöver träffa en sjuksköterska.

Till sjuksköterskan kan du vända dig för att få hälsorådgivning, hjälp när du vill sluta röka, gå ner i vikt, få kontroll på ditt blodtryck, hjälp med att få vissa hjälpmedel, såromläggningar, sårvård med mera.

Ungdomsmottagningen i Arjeplog är numera helt integrerad i den övriga barnmorskemottagningen. Detta innebär att du som är ung vänder dig direkt till barnmorskan via telefon, så får du en tid.

Är ditt problem akut brukar vi i normalfallet kunna ge hjälp eller rådgivning samma dag. I annat fall får du en tid längre fram som passar.

 • Du kanske har frågor om preventivmedel, eller vill ha hjälp att skaffa ett lämpligt preventivmedel?
 • Du kanske behöver dagen efter-piller?
 • Du kanske har funderingar om könssjukdomar eller vill kontrollera att du inte själv har en könssjukdom?
 • Du kanske behöver en vuxen att prata med?

Ung i norr

Du har möjlighet att komma i kontakt med ungdomsmottagningen via appen Ung i Norr. Där kan man bland annat boka videosamtal med personal på ungdomsmottagningen i Piteå.

Ladda hem appen i din telefon. Läs mer i respektive länk.
AppStore
Play Butik

Ungdomsmottagningar

Vi hjälper gärna till med vaccinationer inför din utlandsresa. Boka tid via tidsbeställningen. Skriv ut och fyll i vårt vaccinationsformulär och lämna in det till oss så att vi kan planera dina vaccinationer.

Vaccinationsformulär (vaccinationsguiden.se)

Tidsbeställning och rådgivning

Vi har ett automatiskt återuppringningssystem. Ring och följ instruktionerna.
Telefon: 0961-148 01

Öppettider

Måndag-torsdag, 8.00-12.00 och 13.00-16.30
fredag, 8.00-12.00 och 13.00-15.30

För all tidsbeställning till hälsocentralen har vi telefontid under måndag till fredag, 08.00 – 16.20 vardagar. Då kan du också få telefonrådgivning av sjuksköterska.
Ring 0961 148 01 – du kommer därefter att få göra ett val så att du hamnar hos rätt handläggare.

Behöver du telefonrådgivning av sjuksköterska eller en läkarbedömning på mottagningen under kvällar, nätter eller helger så ring 1177 - de kan då ordna med ett akutbesök vid hälsocentralen.

Vid allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada ring 112.

Välj oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan