Öppen mottagning, Björknäs hälsocentral

Öppen mottagning gäller för dig som är listad på Björknäs hälsocentral.

OBS, Från vecka 17 har vi ingen öppen mottagning då vi under våren kommer vi ha få doktorer i tjänst, se: 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beslutat att minska andelen inhyrda läkare. Syftet är att begränsa hyrläkarmarknaden så att hyrläkare väljer att ta fasta anställningar i högre utsträckning.Beslut har fattats av samtliga regioner i Sverige.Detta skulle leda till minskade kostnader för Sveriges regioner och väsentligen förhöjd kontinuitet för dig som patient och för oss som vårdpersonal.

För Björknäs hälsocentral innebär det färre läkarresurser över en tid framöver.

  • Vi kommer därför att tvingas prioritera läkarresurserna.
  • Sjuksköterskan bedömer vem som får tillgång till läkartider utifrån behovs- och solidaritetsprincipen.
  • Den innebär att de med störst vårdbehov erhåller vård först. 
  • Kontakta alltid 1177 i första hand gällande sjukvårdsrådgivning.
  • Ladda gärna ner appen Min vård Norrbotten och chatta med oss om just dina vårdbehov.

Öppen mottagning gäller för dig som är listad på Björknäs Hälsocentral. 

För läkarbesök ska du välja en dag då din läkare är i tjänst. Registrera dig i receptionen mellan kl. 07.45-10.00. Dock kan läkartiderna fyllas innan kl. 10.00. OBS, På grund av brist på läkarresurs kommer vi behöva prioritera vilka som kommer in på öppen mottagning, du kan därför blir hänvisad till andra åtgärder än läkarbesök. 

Vi värnar om kontinuitet för våra patienter och kan därmed hänvisa ditt besök till annan dag då din läkare är i tjänst. På grund av att vi inte kan erbjuda fast läkarkontakt till alla våra patienter, så kommer vi att göra vårt bästa för att erbjuda kontinuitet för dig som inte har en fast läkare.

Öppen mottagning för besök till sjuksköterska är kl. 09:00-11:00 samt kl 13:00-14:00 alla dagar utom onsdag då öppen mottagning är kl. 09:00-11:00.