Öppen mottagning, Björknäs hälsocentral

Öppen mottagning gäller för dig som är listad på Björknäs hälsocentral.

OBS, Från vecka 17 har vi ingen öppen mottagning då vi under våren kommer vi ha få doktorer i tjänst, se: 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beslutat att minska andelen inhyrda läkare. Syftet är att begränsa hyrläkarmarknaden så att hyrläkare väljer att ta fasta anställningar i högre utsträckning.Beslut har fattats av samtliga regioner i Sverige.Detta skulle leda till minskade kostnader för Sveriges regioner och väsentligen förhöjd kontinuitet för dig som patient och för oss som vårdpersonal.

För Björknäs hälsocentral innebär det färre läkarresurser över en tid framöver.

  • Vi kommer därför att tvingas prioritera läkarresurserna.
  • Sjuksköterskan bedömer vem som får tillgång till läkartider utifrån behovs- och solidaritetsprincipen.
  • Den innebär att de med störst vårdbehov erhåller vård först. 
  • Kontakta alltid 1177 i första hand gällande sjukvårdsrådgivning.
  • Ladda gärna ner appen Min vård Norrbotten och chatta med oss om just dina vårdbehov.