Logopedi länsklinik

Logopedmottagningar finns på länets alla sjukhus. Sedan årsskiftet 2006/2007 är våra mottagningar samordnade i en länsverksamhet.

Syftet med Länslogopedin är att kunna erbjuda dig en likvärdig vård med hög kvalitet oavsett var du bor i länet.

Hur lång är väntetiden?

Vi har som mål att träffa alla nya patienter inom tre månader från det att remissen skrivits.

Logopedmottagningar finns på Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderby sjukhus.

För att komma i kontakt med oss kan du med fördel använda 1177.se för respektive enhet.

Om du inte har tillgång till 1177.se kan ni ringa på 0920-28 38 22.

Du kan lämna röstmeddelande för om- och avbokning mellan kl 07.30 - 08.30 samt kl 13.00 - 13.30.

Vid andra frågor kan du ringa på telefontiden mellan kl 08.30 - 09.00.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-16:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:30-09:00
 • Telefonnummer

  0920-28 38 22

Driftsform: Region

Logopedmottagningar finns på länets alla sjukhus. Sedan årsskiftet 2006/2007 är våra mottagningar samordnade i en länsverksamhet.

Syftet med Länslogopedin är att kunna erbjuda dig en likvärdig vård med hög kvalitet oavsett var du bor i länet.

För att åstadkomma en mer likvärdig vård har vi arbetat intensivt med gemensamma rutiner och prioriteringar. Bemanningen har anpassats till befolkningsunderlag per sjukhus. Vårat mål är att kunna ge den bästa logopediska vården i landet.

Logopeder utreder, diagnostiserar och behandlar bland annat följande:

Bland barn

 • Försenad/avvikande tal-, språk- /kommunikationsutveckling, stamning, munmotoriska svårigheter, sväljningssvårigheter, röstproblem, läs- och skrivsvårigheter.
 • Bland barnen får en del också insatser från barnhabiliteringen där logoped ingår.

Bland vuxna

 • Röst-, tal och språk- /kommunikationsstörningar samt sväljningssvårigheter, som orsakats av förvärvade eller medfödda hjärnskador, tumörsjukdomar/medfödda missbildningar i huvud/hals samt felaktig röstanvändning.
 • Stamning
 • Läs- och skrivsvårigheter. Logopeder förskriver hjälpmedel som ger patienten möjlighet att förmedla sig med och förstå sin omgivning.

Logopedens utbildning

Logopedutbildningen är en fyraårig medicinsk utbildning. Logoped är en skyddad yrkestitel och får endast användas av den som efter fullständig logopedutbildning fått sin logopedexamen och beviljats legitimation av Socialstyrelsen.

Hur lång är väntetiden?

Vi har som mål att träffa alla nya patienter inom tre månader från det att remissen skrivits. Vi hänvisar dig till det sjukhus som har kortast väntetid, du väljer då själv om du vill vänta på tid till ditt närmaste sjukhus eller få en snabbare tid på ett annat sjukhus.

Efter första besöket bestäms om och när behandling ska ges, även här eftersträvas igångsättning inom tre månader för de patienter som är i behov av insatser.

Mer hos oss