Privata mottagningar

Förteckning över privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter i Norrbotten.

Här följer en förteckning över läkare och fysioterapeuter som är verksamma enlig LOL (lagen om läkarvårdsersättning) och LOF (lagen om ersättning för fysioterapi). Du som privatperson har möjlighet besöka läkare och fysioterapeuter till vanlig vårdtaxa/patientavgift.

Läkare

Medgold AB
Telefon: 0927-211 56
E-post: dr.bergdahl@gmail.com
Leif Bergdahl - Thoraxkirurgi, kirurgi

Dr B Möller AB
Telefon: 0920-22 08 80
E-post:info@drmoller.se
Bozena Möller - Internmedicin, reumatologi

Vård och Vaccination i Luleå AB
Telefon: 0920-693 03
E-post:
 reception@vardochvaccinationilulea.se
Åsa Lindholm - Obstetrik och gynekologi

Hermelinen Specialistvård Luleå
Webbplats: hermelinen.se
Telefon: 0920-40 22 00
E-post: specialistvard@hermelinen.se
Agneta Åsen Engström - Hud- och könssjukdomar
Agneta Johansson - Internmedicin
Anders Niklasson - Öron-, näs- och halssjukdomar
Catarina Asplund Isaksson - Obstetrik och gynekologi
Malin Persson Åhl - Allmänmedicin
Ingemar Nilsson
Jörgen Nilsson - Internmedicin
Katarzyna Ewa Chmiel-Wojcicka
Maria Palmquist - Obstetrik och gynekologi
Michael Lundgren - Internmedicin
Andreas Borsiin
Roger Fågelkvist - Kirurgi, barnkirurgi
Andrea Lindgren - Internmedicin, geriatrik och allmänmedicin
Thomas Schimke - Allmänmedicin
Tomas Isaksson - Ortopedi, kirurgi
Tomas Eriksson - Hud- och könssjukdomar

Dr Hassler och Lindholm
Åsa Lindholm

Previa
Telefon: 0920-23 53 00
E-post: lulea@previa.se
Lars Östling - Allmänmedicin

Fysioterapeuter

Fysioterapi Lalla
Telefon: 073-811 60 23
E-post: tarja.luokkal@gmail.com 
Tarja Luokkala Leppiaho

AXISfysio
Webbplats: www.axisfysio.se
Telefon: 070-356 22 14
E-post: agneta@axisfysio.se
Agneta Johansson

Snabelhuset Hälsa
Telefon: 073-982 99 31
E-post: info@snabelhusethalsa.se
Cecilia Enbom
E-post: cecilia.enbom@snabelhusethalsa.se
Gabriella Andersson
E-post: gabriella.andersson@snabelhusethalsa.se
Linnéa Andrén
E-post: linnea.andren@snabelhusethalsa.se
Viktor Lindgren
E-post: viktor.lindgren@snabelhusethalsa.se

Strand Fysiocenter
Telefon: 0921-139 00
E-post:
Gustav Oscarsson gustav.oscarsson@strand-fysio.se
Johan Hjälte johan.hjalte@strand-fysio.se
Malin Johansson malin.johansson@strand-fysio.se
Marcus Vennberg marcus.vennberg@strand-fysio.se 

Fysic E L AB
Telefon: 070-366 30 92
Erika Lind

Fysiotek Haparanda AB
Telefon: 0922-134 52
E-post: info@fysiotek.se
Marianne Talvitie
Ritva Angeria

Flow Fysio
Telefon: 070-342 97 67
E-post: info@flowfysio.se
Camilla Sundqvist

Carolas sjukgymnastik i Kiruna AB
Telefon: 0980-192 90
E-post: carolassjukgymnastik@yahoo.se 
Carola Annanperä

Kiruna Rehabcenter AB
Telefon: 070-546 11 92
E-post: kirunarehab@gmail.com
Henry Smedsén

City Rehab
Webbplats: www.cityrehab.se
Telefon: 0920-24 71 71
E-post: info@cityrehab.se 
Anna Sjögren
Annelie Nilsson
Jessica Magnusson
Sophie Albertsson
Krzysztof Tekiel
Ida-Maria Eliasson Wiik
Maria Bandh
Roland Fransson
Susanne Johansson

Hermelinen Fysioterapi
Webbplats: www.hermelinen.se
Telefon: 0920-40 23 00
E-post: traning@hermelinen.se
Dan Ljungqvist
Erika Fjellström
Fredrik Claeson
Lars Lundgren
Mats Lannerblad
Rickard Carnerud
Erika Nilsson Vaara
Kristina Wiggefors

IM Rehab
Telefon: 070-241 38 52
E-post: ingela.martikkala@gmail.com
Ingela Martikkala

Lifecenter
Webbplats: www.lifecenter.nu
Telefon: 070-688 03 15
E-post: info@lifecenter.nu
Moa Berglund
Anna Wilhelmsson
Cecilia Collin
Cindy Ejneborn
Monica Wärme
Petter Söderholm

Mitt Livs Stil Fysioterapi
Webbplats: Mitt Livs Stil  (stilsportcenter.se)
Telefon: 0920-49 24 60
E-post:
Hanna Niemi hanna.niemi@mittlivsstil.se,
Markus Ekberg markus.ekberg@mittlivsstil.se
Frida Jakobsson
 

OMT-kliniken i Luleå
Webbplats: www.omt-kliniken.se
Gilla Blomqvist
Tel: 070-290 46 00 
E-post: info@omt-kliniken.se

Step-in Piteå
Webbsida: Step-in Piteå 
Telefon: 0911-398 80
E-post: info@stepin.se
David Holmberg
Magnus Nilsson

Fysioteket Piteå
Webbsida: fysioteketpitea.se
Telefon: 073-0807181
Erika Stenström
Johan Engström
Mari Lundqvist

Fysio Thomson AB
Telefon: 070-5866104
E-post: stefan@hjortron.com
Stefan Thomson

Furus Fysioterapi
Telefon: 0911-20 64 40
E-post: furus_fysioterapi@hotmail.com
Carl-Göran Furu

Centrumgymnasten
Webbsida: centrumgymnasten.se
Telefon: 0911-155 55
Anna Edholm

Älvsby Sjukgymnastik
Telefon: 0929-135 90
E-post: samuel@aktiv-fysioterapi.com
Samuel Karlsson

Kalles Sjukgymnastik o Rehabilitering
Telefon: 0927-109 90
Karl-Johan Pieti

Fysio Active
Telefon: 0927-107 91
E-post: annika@fysioactive.com 
Annika Aalto-Kerttu

Rehab & Ergonomi AB
Telefon: 070-322 73 25
E-post: ailajaako_hallqvist@hotmail.com
Aila Jaako Hallqvist